Europejska Fundacja Rozwoju Medycyny i Edukacji

Кам’янський Медичний Коледж

ByEuromed

Кам’янський Медичний Коледж

Свою історію Кам’янський медичний коледж почав 1 жовтня 1931 р.

Кам’янський медичний коледж має статус закладу вищої освіти з потужною матеріально-технічною і методичною базою, кадровим потенціалом.

Медичний коледж готує фахівців за освітньо-професійними програмами:

  • Сестринська справа
  • Лікувальна справа
  • Акушерська справа
  • Стоматологія ортопедична
    за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра
  • Сестринська справа
    за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти , освітня кваліфікація бакалавр медсестринства

У коледжі проведено капітальні і поточні ремонти, відкрито нові тренажерні кабінети, закуплено нові меблі, навчальні посібники, фантоми, тренажери. Бібліотека поповнилася навчальною літературою, кабінети і лабораторії оснащені новим обладнанням. Відкрито комп’ютерні класи, кабінети лікувальної фізкультури, масажу, мініфізіотерапевтичне відділення тощо.

Гордість коледжу – його матеріально-технічна база, блоки кабінетів доклінічної практики, які імітують структурні підрозділи закладів охорони здоров’я, навчальні зуботехнічні лабораторії (єдині в Дніпропетровській області, одні із кращих в Україні), кабінети доклінічної практики в лікарнях, які оснащені сучасним обладнанням, фантомами, тренажерами.

Коледж постійно підтримує зв’язок із закладами охорони здоров’я міста, області, на базі яких обладнані і оснащені навчальні кабінети. Це дає можливість відпрацьовувати практичні навички не тільки в доклініці, але й біля ліжка хворого.

Навчально-виховну роботу в коледжі забезпечують як штатні викладачі, так і сумісники. Серед них – науково-педагогічні працівники, викладачі вищої категорії,, викладачі-методисти, відмінники охорони здоров’я і освіти, провідні спеціалісти міста і області.

Сайт коледжу – http://med.cc.ua/

 

Кам’янський Медичний Коледж
Залиште заявку на консультацію
прямо зараз!
EUROMED © 2015-2021.
All Rights Reserved.
NIP:5272760288, REGON:363758595
00-213, Warszawa, ul. Bonifraterska 10 lok. 43
button vertical
button