Europejska Fundacja Rozwoju Medycyny i Edukacji
Tel: +48 22 243 38 99

Language switcher

PROGRAM „OGÓLNE WYJAZDY ZAPOZNAWCZE”

Program przeznaczony jest dla:

 • menadżerów i pracowników administracyjnych systemu ochrony zdrowia;
 • szeroko i wąsko specjalizowanych pracowników medycznych;
 • chemików i farmaceutów;
 • pracowników medycznych niższego i średniego szczebla;
 • studentów i absolwentów wyższych i średnich szkół medycznych.
Program daje uczestnikom ogólną wiedzę na temat europejskiego systemu ochrony zdrowia na przykładzie Polski, zapoznaje ich z zaletami i wadami systemu obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, kierunkami rozwoju i modernizacji tego systemu. Uczestnicy dowiedzą się również o warunkach przygotowania, trybie nauczania i etapach rozwoju europejskich specjalistów medycznych: od średnich i wyższych szkół medycznych oraz centrów kształcenia podyplomowego do przygotowania wąsko wyspecjalizowanych profesjonalistów. Przy odwiedzaniu uczelni medycznych uczestnicy zapoznają się z unikalnymi bazami naukowo-badawczymi i klinicznymi.
Program pozwala poznać strukturę europejskiego szpitala oraz specyfikę jego finansowania:

Uczestnicy odwiedzają strukturalne pododdziały zakładów medycznych:

 • poliklinikę i registraturę;
 • aptekę;
 • oddział diagnostyki laboratoryjnej;
 • stacjonarny oddział oraz blok operacyjny;
 • centralny oddział sterylizacyjny.

Wyjazdy zapoznawcze pozwalają poznać:

 • jak jest zbudowany system ochrony zdrowia w Europie i w Polsce;
 • jak działa ubezpieczenie zdrowotne, jakie są jego zalety i wady;
 • jak odbywa się rozwój i reformowanie branży medycznej w Polsce;
 • jakie są w Europie standardy zawodowych kompetencji lekarzy i średniego personelu medycznego;
 • jakie nowoczesne technologie i metody wykorzystuje się w profilaktyce, diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji pacjentów;
 • jak jest zbudowany system wykształcenia medycznego w Polsce;
 • jak są stosowane nowoczesne metody oraz baza materialno-techniczna w nauczaniu przyszłych medyków;
 • jak wygląda nauka na różnych etapach rozwoju specjalisty medycznego;
 • jakie są możliwości rozwoju medycznego w krajach obszaru postradzieckiego;
 • jakie jeszcze staże i praktyki są dostępne dla obcokrajowców w Polsce.
Uczestnicy mają też bezpośrednią możliwość zdobywania wiedzy od swoich europejskich kolegów podczas pobytu w Polsce. Po zakończeniu programu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat, który dodaje od 5 do 10 punktów do jego kategorii kwalifikacyjnej.

Głównym warunkiem uczestnictwa w programie jest uiszczenie opłaty rejestracyjnej..

Opłata rejestracyjna obejmuje:

 • ogólną organizację wyjazdu;
 • konsultacje na temat wiz;
 • informacyjne i dokumentalne wsparcie przy otwarciu wizy;
 • zaproszenie do otwarcia wielokrotnej wizy Schengen na 1 rok;
 • wsparcie kuratora (w sprawach bytowych na terytorium Polski);
 • usługi tłumacza przy odwiedzaniu zakładów medycznych;
 • wycieczkę po Warszawie „Stare Miasto”.
Uwaga! Uczestnicy programu składający dokumenty do otwarcia wizy zwolnieni są od uiszczenia obowiązkowej opłaty konsularnej w wysokości 35 euro.

Wyjazdy zapoznawcze do szpitali i klinik są organizowane na bazie następujących instytucji:

Wyjazdy zapoznawcze do uczelni medycznych są organizowane na bazie następujących instytucji:

Zostaw prośbę o konsultację
już teraz!
EUROMED © 2016-2023
All Rights Reserved.
NIP:5272760288, REGON:363758595
00-213, Warszawa, ul. Bonifraterska 10 lok. 43