Europejska Fundacja Rozwoju Medycyny i Edukacji
Tel: +48 22 243 38 99

Language switcher

Projekt «POMÓŻ UKRAINIE!»

W związku z rozpoczęciem działań wojennych i wprowadzeniem stanu wojennego na terytorium Ukrainy Europejska Fundacja Rozwoju Medycyny i Edukacji EUROMED od dnia 1 marca 2022 przystąpiła do realizacji projektu «POMÓŻ UKRAINIE!»

CEL PROJEKTU:

 • Stworzenie centrum zajmującego się odbiorem dokumentów, systematyzacją i obsługą wniosków o pomoc humanitarną od organizacji publicznych i rządowych Ukrainy;
 • Stworzenie jednego centrum logistycznego, zajmującego się przyjmowaniem, sortowaniem i dalszym transportem pomocy humanitarnej na terytorium Ukrainy od państw UE;
 • Zapewnienie pomocy medycznej uchodźcom z Ukrainy na terytorium Polski;
 • Zapewnienie pomocy i adaptacja uchodźców z Ukrainy na terytorium Polski;
 • Okazanie pomocy i adaptacja uchodźców z Ukrainy na terytorium Polski.

REALIZACJA PROJEKTU:

Projekt realizowany jest we ścisłej współpracy z przedstawicielami szpitali wojskowych Ukrainy, przedstawicielami administracji wojskowej i komitetami obrony terytorialnej, a także z innymi organizacjami rządowymi, organizacjami publicznymi oraz ukraińskimi pododdziałami wojskowymi.  

Fundacja realizuje swoje zadania w ścisłej współpracy z instytucjami państwowymi, samorządami lokalnymi, zakładami ochrony zdrowia, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami oraz z innymi fundacjami, a także z niezależnymi ekspertami i specjalistami na terytorium Polski i państw UE.

Fundacja EUROMED ma swój oddział także w Kijowie i w Łucku. Dzięki wielu kontaktom i doświadczeniu zdobytym na przestrzeni  6 lat wiemy, gdzie i jaka pomoc jest potrzebna oraz jak ją skutecznie dostarczyć do potrzebujących.

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU:

Projekt «POMÓŻ UKRAINIE!» realizowany jest na zasadach pełnej otwartości i dostępności poprzez przeprowadzanie akcji i spotkań, mających na celu:

 • Odbiór pomocy humanitarnej w postaci produktów i lekarstw od osób fizycznych i organizacji na terytorium Polski i państw UE;
 • Organizację zbiórki środków pieniężnych na terytorium Polski w celu zakupu niezbędnych produktów i lekarstw;
 • Przyjęcie darowizn od osób fizycznych z terytorium Polski i państw UE, Stanów Zjednoczonych, Kanady i Australii na rzecz Fundacji;
 • Przyjęcie pomocy humanitarnej i sponsorskiej od firm organizacji społecznych na terytorium Polski i państw UE;
 • Zakup niezbędnych produktów, lekarstw i amunicji wojskowej w związku z prośbą przedstawicieli ukraińskich organizacji;
 • Załadunek i rozładunek pomocy humanitarnej  z terytorium Polski na terytorium Ukrainy;
 • Przekazanie pomocy humanitarnej na terytorium Ukrainy konkretnym organizacjom wojskowym i publicznym.

KLASYFIKACJA TOWARÓW POMOCY HUMANITARNEJ:

Klasyfikacja wg. grup

Lekarstwa

Żywność

Odzież wojskowa

Kamizelki kuloodporne

Noktowizory

Дорни

INNE

MED-1

FD

WA

V

TT

DR

T-7

Klasyfikacja wg. grup

Lekarstwa

MED-1

Żywność

FD

Odzież wojskowa

WA

Kamizelki kuloodporne

V

Noktowizory

TT

Drony

DR

INNE

T-7

W pierwszej kolejności chcemy zakupić:

 • leki;
 • produkty spożywcze (kasze, olej, czekolady);
 • apteczki wojskowe;
 • noktowizory;
 • krótkofalówki (radiotelefony);
 • hełmy;
 • kamizelki kuloodporne;
 • buty wojskowe;
 • odzież wojskową;
 • karetkę.

Programy projektu:

Podziękowania i certyfikaty od naszych partnerów

Certificate of Grant Completion

This is to certify that: EUROMED, European Foundation for the Development of Medicine and Education

Successfully Completed Grant Activities for the Project:

Help Ukraine! Medical Assistance to Refugees from Ukraine on the Territory of Poland

Natalie Lahutsky / Americares / 1st of June 2022

CHCĘ POMÓC!

Wybierz jeden ze sposobów pomocy:

POMOC RZECZOWA
Zapoznaj się z klasyfikacją towarów, zapakuj pomoc humanitarną i zanieś ją do magazynu.

Adres magazynu:

ul. Borowiecka 105

04-875, Warszawa

POMOC FINANASOWA
Wesprzyj realizację projektu finansowo.
Bank Millennium PL
SWIFT Code BIGBPLPW or BIGBPLPWXXX
Bank Code BIGB - code assigned to BANK MILLENNIUM S.A.
City WARSZAWA
CountryCode PL
nr konta 31 1160 2202 0000 0002 9784 4275
z dopiskiem POMOC UKRAINIE

или

PODAJ DALEJ
Podziel się informacją o naszym projekcie ze swoimi bliskimi!
Wszelkie pytania prosimy kierować do nas!
Osoba kontaktowa Anna Horbowicz
tel. +48 574 083 996
e-mail: pomocukrainie@euromed-f.com
CHCĘ TERAZ POMÓC
EUROMED © 2016 - 2023
All Rights Reserved.
NIP:5272760288, REGON:363758595
00-213, Warszawa, ul. Bonifraterska 10 lok. 43