Europejska Fundacja Rozwoju Medycyny i Edukacji
Tel: +48 22 243 38 99

Language switcher

“Euromed” Buduje Międzynarodowe Mosty Pomocy Ukrainie

Byadmin

“Euromed” Buduje Międzynarodowe Mosty Pomocy Ukrainie

Od początku wojny na Ukrainie “Euromed” zajmuje się organizacją pomocy osobom dotkniętym rosyjską agresją wojskową. W tym celu uruchomiono projekt “Pomóż Ukrainie!». W ramach tego projektu pracownicy EUROMEDU zwrócili się do ponad 300 organizacji publicznych i prywatnych z prośbą o pomoc. Amerykańska organizacja Americares zgodziła się promować zapewnienie bezpłatnej opieki medycznej ukraińskim uchodźcom w Polsce.

Aby zaprezentować nasze możliwości amerykańskim partnerom, zorganizowano spotkanie online. Po udanych negocjacjach zaproponowano nam złożenie odpowiedniego wniosku o dotację, który został sprawdzony i zaakceptowany 19 kwietnia. Na czym będzie polegać nasza działalność partnerska?

Od pierwszego dnia wojny do chwili obecnej do Polski przybyło ponad 3 mln ukraińskich uchodźców. Są to głównie kobiety z dziećmi, które uciekły przed okropnymi realiami wojny w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia. Wielu z nich przybyło do Polski z obszarów bezpośrednio dotkniętych działaniami wojennymi i jest w  stanie depresji. Niektórzy nie mają dokąd wracać, ale są też osoby, które ucierpiały fizycznie i są ranne.

Polska zapewnia ukraińskim uchodźcom państwowe ubezpieczenie zdrowotne, ale ogromne kolejki do specjalistów i bariera językowa nie pozwalają im w pełni z niego skorzystać. EUROMED już w maju 2022 r. planuje w Warszawie rozpoczęcie projektu bezpłatnej opieki medycznej dla ukraińskich uchodźców w Polsce.

Informacje o partnerze

Amerykańska Fundacja Americares od ponad 40 lat ratuje życie i promuje opiekę medyczną dla osób dotkniętych ubóstwem i klęskami żywiołowymi. Strategią fundacji jest inwestowanie w miejscowe placówki opieki zdrowotnej zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie terenów, na których występują poważne problemy mające wpływ na zdrowie mieszkających tam osób.

Americares wspiera placówki medyczne poprzez:

  • zapewnienie dostępu do leków i materiałów eksploatacyjnych;
  • opracowywanie i wdrożenie programów interakcji między przychodnią a poszkodowanymi mieszkańcami potrzebującymi opieki medycznej;
  • regularne aktualizowanie działań mających na celu przezwyciężenie skutków klęsk żywiołowych i katastrof oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań – Innovate@Americares.

Do tej pory Americares wysłała ponad 30 ton leków i niezbędnych artykułów 8 partnerom w odpowiedzi na prośby z Ukrainy. Dostawy mają być kontynuowane w przyszłości. Ponadto zespół reagowania kryzysowego Fundacji w Polsce dokonał pierwszego zakupu towarów o wadze 12,5 tony o wartości ponad 100 tys. USD w celu dystrybucji do lokalnych partnerów.

Projekt “Pomóż Ukrainie!” rozpoczął się 1 marca 2022 r. Jego cele to:

  • udzielanie pomocy medycznej uchodźcom ukraińskim na terenie Polski;
  • pomoc w adaptacji uchodźców ukraińskich do warunków polskich;
  • zbieranie i dystrybucja materiałów humanitarnych dla ofiar rosyjskiej agresji wojskowej.
Zostaw prośbę o konsultację
już teraz!
EUROMED © 2016-2023
All Rights Reserved.
NIP:5272760288, REGON:363758595
00-213, Warszawa, ul. Bonifraterska 10 lok. 43