Europejska Fundacja Rozwoju Medycyny i Edukacji
Tel: +48 22 243 38 99

Language switcher

Projekt „Podwyższenie kwalifikacji”

Przeznaczony dla:

 • Opracowany jest dla menadżerów systemu ochrony zdrowia
 • Starszego i średniego personelu medycznego.

Zalety projektu:

 • obejmuje przeprowadzenie wszelkiego rodzaju kursów medycznych, szkoleń, seminariów;
 • pozwala brać udział w rozmaitych konferencjach na bazie wiodących polskich klinik i uczelni;
 • pomaga rozwijać cechy przywódcze, zarządcze i organizatorskie za pomocą kursów MBA w warunkach finansowej odrębności i niezależności organizacji medycznych jako oddzielnych biznes-projektów.

Cel projektu

Rozwój umiejętności zawodowych i kultury specjalistów wszystkich gałęzi systemu ochrony zdrowia (w tym menadżerów), aktualizacja i doskonalenie ich wiedzy teoretycznej i praktycznej w warunkach wzrostu wymagań do poziomu kwalifikacji i konieczności opanowania nowoczesnych metod profilaktyki, diagnostyki, leczenia i rehabilitacji.

Zadania projektu

 • Stymulować krytyczne myślenie w naukowej i praktycznej działalności specjalisty medycznego.
 • Polepszać umiejętności i zdolności w zakresie zarządzania i administracji.
 • Przekazywać doświadczenie europejskich specjalistów w różnych dziedzinach medycyny za pomocą programów edukacyjnych.
 • Stwarzać najbardziej korzystne warunki dla zawodowego wzrostu i rozwoju.
 • Nawiązywać osobiste kontakty wśród międzynarodowej grupy specjalistów medycznych.

Jak realizowany jest projekt

Projekt obejmuje szereg programów, skierowanych na pogłębienie i doskonalenie zawodowej wiedzy, umiejętności i zdolności. Atuty programów to:

 • Międzynarodowe doświadczenie. Wykłady prowadzą wykładowcy z dużym stażem działalności naukowej nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach Europy.
 • Bogata baza kliniczna. Praca na terenie potężnych centrów medycznych, które zrzeszają kilka klinik wieloprofilowych.
 • Najnowsze wyposażenie techniczne. Uczestnicy poznają nowe technologie medyczne i pracują na nowoczesnym sprzęcie.
 • Wielodyscyplinarne podejście do nauki. Jeden program edukacyjny prowadzą różni specjaliści medyczni.
 • Zajęcia praktyczne. Część praktyczna i teoretyczna są ściśle ze sobą powiązane i obowiązkowo wchodzą do procesu nauczania.

Wspieramy aktywne uczestnictwo w życiu społeczeństwa poprzez możliwość podnoszenia kwalifikacji, a także swobodny i nieograniczony dostęp do wiedzy, wartości kulturowych i osiągnięć naukowych.

KURSY I SZKOLENIA

Organizowane przez Fundację „EUROMED” kursy i szkolenia, obejmują prawie wszystkie dziedziny medycyny. Prowadzą je dyplomowani fachowcy, praktykujący trenerzy, eksperci medyczni międzynarodowego poziomu. Słuchaczom proponowane są następujące programy edukacyjne:

 • kursy podwyższenia kwalifikacji;
 • kursy przekwalifikowania;
 • zdobycie profesjonalnej wiedzy o specjalnościach medycznych dla zatrudnienia na terytorium UE;
 • certyfikowane szkolenia tematyczne dotyczące specjalności medycznych.
Rejestracja w programie Dowiedz się więcej
KURSY I SZKOLENIA

МВА DLA MENADŻERÓW SYTEMU OCHRONY ZDROWIA

Kwalifikacja МВА (Master of Business Administration) jest uznawana na całym świecie i odpowiada wyższemu poziomowi zawodowego wykształcenia podyplomowego w dziedzinie zarządzania.

Kurs МВА, proponowany przez Fundację „EUROMED”, – to unikalny program edukacyjny modułowego typu, który jest opracowany i adaptowany z uwzględnieniem właściwości lokalnego rynku medycznego, a także specyfiki organizacji i reformowania systemu ochrony zdrowia.

Program jest przeznaczony dla:

 • osób urzędowych, które zajmują stanowiska kierownicze w departamentach zarządzania systemem ochrony zdrowia;
 • kierowników państwowych instytucji ochrony zdrowia, ich zastępców, kierowników oddziałów i pododdziałów, strukturalnych pododdziałów (w tym pretendentów na te stanowiska);
 • kierowników prywatnych zakładów medycznych i kierowników oddziałów prywatnych medycznych centrów i klinik, a także firm farmaceutycznych;
 • top menadżerów systemu ochrony zdrowia.
Rejestracja w programie Dowiedz się więcej
МВА DLA MENADŻERÓW SYTEMU OCHRONY ZDROWIA

KONFERENCJE I SYMPOZJA

Uczestnictwo w tematycznych seminariach, konferencjach i sympozjach – to nie tylko sposób na uzupełnienie swojej zawodowej i naukowej wiedzy, ale również i możliwość zawiązać kontakty w międzynarodowym środowisku medycznym. Przedstawiciele z różnych krajów zbierają się tu, aby omówić naukowe badania i odkrycia w dziedzinie medycyny. Ponadto, są to wydarzenia szkoleniowo-praktyczne, gdzie uczestnicy przedstawiają raporty i sprawozdania o sposobach rozwiązywania problemów organizacyjnych i finansowych systemu ochrony zdrowia na konkretnych przykładach, a także określają cele i zadania dla przezwyciężenia takich problemów w przyszłości.

Rejestracja w programie Dowiedz się więcej
Zostaw prośbę o konsultację
już teraz!
EUROMED © 2016-2023
All Rights Reserved.
NIP:5272760288, REGON:363758595
00-213, Warszawa, ul. Bonifraterska 10 lok. 43