Europejska Fundacja Rozwoju Medycyny i Edukacji
Tel: +48 22 243 38 99

Language switcher

O fundacji EUROMED

Europejska Fundacja Rozwoju Medycyny i Edukacji „EUROMED”

Europejska Fundacja Rozwoju Medycyny i Edukacji „EUROMED” zajmuje się opracowywaniem, wdrażaniem oraz wsparciem innowacyjnych projektów i programów w dziedzinie medycyny i edukacji, których realizacja jest oparta na międzynarodowej współpracy.

Programy Fundacji są skierowane na organizację i zapewnienie wymiany doświadczeń zawodowych pomiędzy specjalistami medycznymi krajów europejskich oraz krajów  postradzieckich. Przy opracowaniu projektów największe znaczenie Fundacja przywiązuje do przekazywania europejskiego doświadczenia z zakresu reformowania medycyny i edukacji, a także popularyzacji najnowszych metod leczenia i profilaktyki chorób. W ramach międzynarodowych projektów Fundacja organizuje szkoleniowo-zapoznawcze i wąsko specjalizowane wyjazdy, a także stażowanie w wiodących zakładach medycznych Polski oraz innych krajach UE, które są przeprowadzane dzięki ścisłej współpracy z wykwalifikowanymi specjalistami tych instytucji; organizuje konferencje tematyczne, kongresy i sympozja, certyfikowane kursy i szkolenia.

Działalność Fundacji jest skierowana na:

  • doskonalenie zawodowego przygotowania specjalistów medycznych, podwyższenie ich kwalifikacji i pogłębienie wiedzy na temat organizacji i funkcjonowania szpitali na przykładzie europejskiego systemu ochrony zdrowia;
  • zapoznanie się z nowoczesnymi metodami diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, które są stosowane w Europie, lecz są nieobecne lub słabo rozwinięte w innych krajach.

Fundacja działa w ścisłej współpracy z instytucjami państwowymi i władzami lokalnymi, zakładami ochrony zdrowia, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami oraz z innymi fundacjami, a także z niezależnymi międzynarodowymi ekspertami i specjalistami.

Zostaw prośbę o konsultację
już teraz!
EUROMED © 2016-2023
All Rights Reserved.
NIP:5272760288, REGON:363758595
00-213, Warszawa, ul. Bonifraterska 10 lok. 43