Europejska Fundacja Rozwoju Medycyny i Edukacji
Tel: +48 22 243 38 99

Language switcher

KONFERENCJE I SYMPOZJA

Data przeprowadzenia: 21-22 maja 2023 r.

Międzynarodowa Konferencja Studencka 2023 «System opieki zdrowotnej w UE»

Uczestnicy konferencji dowiedzą się:

 • jak zorganizowany jest system opieki zdrowotnej w Europie (na przykładzie Polski);
 • jak działa ubezpieczenie zdrowotne, jakie są jego zalety i wady;
 • o systemie edukacji medycznej w Polsce (szkolenie na różnych etapach rozwoju specjalisty medycznego, począwszy od studiów na uczelni medycznej, i kończąc na szkoleniu wysoko wyspecjalizowanego personelu)
Data przeprowadzenia: 19-20 marzec 2023 r.

Międzynarodowa Konferencja Studencka 2023 «System opieki zdrowotnej w UE»

Uczestnicy konferencji dowiedzą się:

 • jak zorganizowany jest system opieki zdrowotnej w Europie (na przykładzie Polski);
 • jak działa ubezpieczenie zdrowotne, jakie są jego zalety i wady;
 • o systemie edukacji medycznej w Polsce (szkolenie na różnych etapach rozwoju specjalisty medycznego, począwszy od studiów na uczelni medycznej, i kończąc na szkoleniu wysoko wyspecjalizowanego personelu)
Data przeprowadzenia: 24-26 październik 2021 r.

Międzynarodowa Konferencja Studencka 2021 «System opieki zdrowotnej w UE»

Uczestnicy konferencji dowiedzą się:

 • jak zorganizowany jest system opieki zdrowotnej w Europie (na przykładzie Polski);
 • jak działa ubezpieczenie zdrowotne, jakie są jego zalety i wady;
 • o systemie edukacji medycznej w Polsce (szkolenie na różnych etapach rozwoju specjalisty medycznego, począwszy od studiów na uczelni medycznej, i kończąc na szkoleniu wysoko wyspecjalizowanego personelu)
Дата проведення: 10 грудня 2020 р.

Program webinariów “Uproszczona procedura zatrudniania zagranicznych lekarzy w Polsce”

Учасники конференції дізнаються:

 • що таке “обмежене право лікарської практики”?
 • спрощена процедура працевлаштування іноземних медичних фахівців;
 • нормативно-правова база регламентує спрощену процедуру працевлаштування іноземних медичних фахівців;
 • відповіді на запитання глядачів.
Data przeprowadzenia: 05 listopada 2020 r.

Webinar «Europejski system ochrony zdrowia na przykładzie Polski»

Podczas konferencji uczestnicy dowiedzą się:

 • jak jest zorganizowany system ochrony zdrowia w Polsce i w Europie;
 • jak działa ubezpieczenie medyczne, jakie są jego zalety i wady;
 • jak przebiega rozwój i reforma sektora medycznego w Polsce;
 • jak jest zorganizowany system edukacji medycznej;
 • jak przebiega proces edukacyjny na różnych etapach kariery specjalisty medycznego;

Uczestnictwo w tematycznych seminariach, konferencjach i sympozjach to nie tylko sposób na uzupełnienie swojej zawodowej i naukowej wiedzy, ale również możliwość zawiązania kontaktów w międzynarodowym środowisku medycznym. Przedstawiciele z różnych krajów zbierają się tu, aby omówić naukowe badania i odkrycia w dziedzinie medycyny. Są to wydarzenia szkoleniowo-praktyczne, gdzie uczestnicy przedstawiają raporty i sprawozdania o sposobach rozwiązywania problemów organizacyjnych i finansowych systemu ochrony zdrowia na konkretnych przykładach, a także określają cele i zadania dla przezwyciężenia takich problemów w przyszłości.

Cele i zadania konferencji i sympozjów:
 • stworzenie platformy do komunikacji między medykami i pracownikami sfery edukacji z różnych krajów;
 • stworzenie możliwości dla naukowców i pedagogów, praktykujących lekarzy i pracowników obszaru ochrony zdrowia do wymiany informacji, wiedzy i poglądów na temat teorii i praktyki w medycynie i systemie ochrony zdrowia w całości, a także na temat metodologii edukacji;
 • wymiana doświadczeń zawodowych i opinii o praktyce i tendencjach rozwoju międzynarodowej współpracy specjalistów w celu podwyższenia jakości medycyny;
 • podwyższenie kwalifikacji praktykujących lekarzy i menadżerów;
 • pomoc specjalistom w doskonaleniu metod diagnostyki i leczenia pacjentów;
 • omawianie kierunków i perspektyw współdziałania praktyki medycznej i wykształcenia medycznego na wszystkich poziomach;
 • zapoznanie uczestników z wynikami fundamentalnych i stosowanych badań, rozwojem i zastosowaniem wysokich technologii w medycynie;
 • poszukiwanie nowych efektywnych metod medycyny oraz doskonalenie na ich podstawie całego procesu leczenia;
 • omawianie i opracowanie metod optymalizacji systemu zarządzania ochroną zdrowia;
 • omawianie opracowań i wdrożenie międzynarodowych standardów w dziedzinie medycyny;
 • zapewnienie udziału specjalistów w międzynarodowych programach naukowych i projektach;
 • rozwój twórczej aktywności lekarzy w obszarze odnowienia systemu ochrony zdrowia, opanowania nowoczesnych technologii oraz ich wdrażania do procesu leczenia;
 • możliwość swobodnego wypowiadania opinii przez uczestników oraz dzielenia się poglądami na problemy medycyny;
 • demonstracja praktycznego zastosowania najnowszych form, metod i technologii leczenia w ramach konkretnej dziedziny medycyny.
Harmonogram wydarzeń dostępny na stronie: Kalendarz wydarzeń.
Zostaw prośbę o konsultację
już teraz!
EUROMED © 2016-2023
All Rights Reserved.
NIP:5272760288, REGON:363758595
00-213, Warszawa, ul. Bonifraterska 10 lok. 43