Europejska Fundacja Rozwoju Medycyny i Edukacji
Tel: +48 22 243 38 99

Language switcher

Projekt „STAŻE MIĘDZYNARODOWE”

Przeznaczony dla:

 • lekarzy i farmaceutów;
 • średniego personelu medycznego;
 • studentów uniwersytetów medycznych;
 • studentów średnich medycznych zakładów edukacyjnych.

Projekt obejmuje szereg programów. Są to zarówno szeroko jak i wąsko profilowane wyjazdy zapoznawcze, staże, praktyki letnie i szkolenia w wiodących klinikach i uczelniach medycznych w Polsce, przeznaczone dla wyższego i średniego personelu medycznego, studentów, absolwentów wyższych i średnich medycznych zakładów edukacyjnych obszaru postradzieckiego.

Цели проекта

Cele i zadania projektu

 • Zapoznanie lekarzy i średniego personelu medycznego z warunkami pracy polskich kolegów, organizacją pracy polskich szpitali, oddziałów, służby ambulatoryjnej.
 • Organizacja i przeprowadzenie specjalistycznych praktyk i staży dla specjalistów medycznych i studentów uczelni medycznych, w celu zdobycia doświadczenia pracy lekarskiej i pielęgniarskiej według europejskich standardów.
 • Konsultacje dla uczestników i przekazanie im doświadczenia w reformowaniu systemu ochrony zdrowia na przykładzie Polski.
 • Europejska standaryzacja zawodowych kompetencji lekarzy i średniego personelu medycznego.
 • Udział w stworzeniu nowych organizacyjnych form udzielania pomocy medycznej, z włączeniem podejścia interdyscyplinarnego.
 • Zapoznanie się z nowymi technologiami medycznymi oraz pracą specjalistów na nowoczesnym sprzęcie.
 • Przekazanie aktualnej naukowej i praktycznej informacji o metodach profilaktyki, diagnostyki i leczenia.
 • Zapoznanie uczestników z najnowszymi osiągnięciami w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji.

Jak realizowany jest projekt

Projekt realizowany jest poprzez ścisłą współpracę z wiodącymi szeroko profilowanymi klinikami Polski, udział specjalistów wysokiej klasy w dziedzinie medycyny i edukacji, wykorzystanie teoretycznej i praktycznej wiedzy do osiągania celów i rozwiązywania zadań.

Interaktywna forma, nowoczesny styl komunikacji, ciekawe i aktualne materiały – wszystko to wyznacza wysoki poziom wydarzeń i imprez, organizowanych przez Europejską Fundację Rozwoju Medycyny i Edukacji „EUROMED”.

Programy praktyk medycznych dla lekarzy i studentów uczelni i szkół medycznych w Polsce

PROGRAM „OGÓLNE WYJAZDY ZAPOZNAWCZE”

Przeznaczony dla:

 • menadżerów i pracowników administracyjnych systemu ochrony zdrowia;
 • szeroko- i wąsko specjalizowanych specjalistów medycznych;
 • młodszych i średnich pracowników medycznych;
 • studentów i absolwentów wyższych i średnich medycznych uczelni wyższych.

Program daje uczestnikom ogólna wiedzę na temat europejskiego systemu ochrony zdrowia (na przykładzie Polski), zapoznaje ich z zaletami i wadami systemu obowiązkowego ubezpieczenia medycznego, kierunkami rozwoju i modernizacji tego systemu.

Również uczestnicy dowiedzą się o warunkach przygotowania, trybie nauczania i etapach rozwoju europejskich specjalistów medycznych: od wyższych i średnich uczelni medycznych oraz centrów wykształcenia podyplomowego, i do przygotowania wąsko wyspecjalizowanych specjalistów.

Przy odwiedzaniu uczelni medycznych uczestnicy zapoznają się z unikalnymi bazami naukowo-badawczymi i klinicznymi.

Rejestracja w programie Dowiedz się więcej

PROGRAM „WYJAZDY SPECJALISTYCZNE”

Program zapewnia wymianę doświadczeń europejskich lekarzy wybranych branż, a także wąsko wyspecjalizowanych klinik. Uczestnicy szczegółowo poznają zawodową działalność lekarzy, wyposażenie techniczne klinik i nowoczesne metody leczenia tam stosowane.

Poza tym, uczestnicy mogą bezpośrednio zadawać interesujące ich pytania europejskim kolegom podczas pobytu w Polsce.

Rejestracja w programie Dowiedz się więcej

PROGRAM „STAŻE SPECJALISTYCZNE”

Program jest nakierowany na organizację staży w wybranej specjalności medycznej w wiodących szpitalach Polski. Pozwala to uczestnikom przejmować doświadczenie swoich europejskich kolegów i łączyć wiedzę teoretyczną z jej praktycznym zastosowaniem. Staż odbyty za granicą daje przewagę przy zatrudnieniu, a także jest integralną częścią rozwoju zawodowego. Dlatego właśnie jest on tak pożądany wśród studentów i młodych specjalistów, którzy poważnie myślą o swojej karierze i rozwoju zawodowym.

Rejestracja w programie Dowiedz się więcej

PROGRAM „PRAKTYKA LETNIA DLA STUDENTÓW WYŻSZYCH I ŚREDNICH MEDYCZNYCH ZAKŁADÓW EDUKACYJNYCH”

Przeznaczony dla:

 • studentów wyższych medycznych zakładów edukacyjnych;
 • studentów średnich medycznych zakładów edukacyjnych.

Dla wielu studentów wyższych i średnich medycznych zakładów edukacyjnych lato – to czas nie tylko dla odpoczynku. To możliwość uzupełnić swój bagaż wiedzy, udoskonalić praktyczne umiejętności, zdobyte w ciągu roku szkolnego.

Dzięki współpracy Fundacji „EUROMED” z licznymi zakładami edukacyjnymi krajów obszaru postradzieckiego i polskimi instytucjami ochrony zdrowia, praktyka, odbyta w polskiej klinice, będzie zaliczona studentowi jak obowiązkowa coroczna praktyka letnia.

Czas trwania i datę początku programu określa się według indywidualnego harmonogramu studenta.

Rejestracja w programie Dowiedz się więcej
Zostaw prośbę o konsultację
już teraz!
EUROMED © 2016-2023
All Rights Reserved.
NIP:5272760288, REGON:363758595
00-213, Warszawa, ul. Bonifraterska 10 lok. 43