Europejska Fundacja Rozwoju Medycyny i Edukacji
Tel: +48 22 243 38 99

Language switcher

Projekt „Podwójny dyplom”

Projekt „Podwójny dyplom” to unikalna oferta edukacyjna, która pozwala studentom uczelni medycznych i szkół połączyć naukę w swoim kraju z wykształceniem na bazie europejskiego (w szczególności polskiego) medycznego zakładu edukacyjnego. Po zakończeniu pełnego kursu uczestnicy otrzymują państwowe dyplomy Rzeczypospolitej Polskiej. Oprócz oczywistych zalet, takie dokumenty mają również znak Europass, który umożliwia ich właścicielom gwarancję zatrudnienia na terytorium Unii Europejskiej.

Zadania projektu „Podwójny dyplom”:

 • Rozwój współpracy międzynarodowej poprzez stworzenie jednolitej przestrzeni edukacyjnej.
 • Zapoznanie pracowników medycznych z najnowszym sprzętem i jego zastosowaniem w codziennej działalności zawodowej.
 • Kształtowanie wysoko wykwalifikowanego, konkurencyjnego personelu medycznego ze znajomością kilku języków obcych, z praktyczną znajomością medycyny europejskiej.
 • Doskonalenie zawodowego poziomu młodszych specjalistów medycznych.
 • Informowanie personelu medycznego średniego szczebla o stanie rynku pracy w Europie oraz stworzenie warunków, które pozwolą tym fachowcom pretendować na stanowiska w placówkach medycznych w UE.
 • Gwarancja zatrudnienia studentów uczelni medycznych i szkół w krajach UE po zakończeniu nauki.
 • Przyciągnięcie abiturientów i studentów do udziału we wspólnych projektach i programach międzynarodowych, które przeprowadzają uczelnie medyczne wszystkich poziomów akredytacji, dzięki stworzeniu i wdrożeniu unikalnych i atrakcyjnych propozycji.

Projekt ten, jedyny w swoim rodzaju w obszarze edukacji medycznej, opracowany został przez specjalistów Fundacji Rozwoju Medycyny i Edukacji „EUROMED” specjalnie dla średniego personelu medycznego.

Nauka odbywa się w języku polskim w szkołach medycznych Polski (Warszawa). Kurs obejmuje programy z poziomu edukacyjno-kwalifikacyjnego dla młodszego personelu medycznego:

 • Opiekun medyczny, czas trwania nauki – 1 rok.
 • Technik sterylizacji medycznej, czas trwania nauki – 1 rok.

Format i struktura zdalnego kształcenia modułowego

Czas trwania nauki: 10 miesięcy (z uwzględnieniem zajęć praktycznych).
Ogólny czas trwania: 348 godzin.
Czas trwania praktyki: 160 godzin.

 • Część stacjonarna – 174 godziny:
  • 1 semestr – 87 godzin (3 tygodnie zajęć teoretycznych w zakładzie edukacyjnym Warszawy).
  • 2 semestr – 87 godzin (3 tygodnie zajęć teoretycznych w zakładzie edukacyjnym Warszawy).
 • Część praktyczna – 160 godziny:
  • Zajęcia praktyczne w zakładach medycznych Polski.
 • Składanie egzaminów państwowych.
 • Część zaoczna – 174 godziny. Zdalny format kształcenia.

  Zdalny kurs medycznego języka polskiego (przez Skype) lub zajęcia grupowe na bazie krajowej uczelni:

  • 1 semestr – 87 godzin. Otrzymanie i opanowanie literatury metodycznej w języku polskim i ojczystym do samodzielnej nauki i przygotowania do etapu stacjonarnego oraz zajęć praktycznych.
   Po analizie porównawczej programów edukacyjnych uczelni krajowej oraz polskiej szkoły – częściowe lub pełne automatyczne zaliczenia przedmiotów.
  • 2 semestr – 87 godzin. Otrzymanie i opanowanie literatury metodycznej w języku polskim i ojczystym do samodzielnej nauki i przygotowania do etapu stacjonarnego oraz zajęć praktycznych.

Koszt udziału w projekcie: 850 euro (opłata rejestracyjna).

OPŁATA REJESTRACYJNA OBEJMUJE:

 • przygotowanie dokumentów wstępnych;
 • zdalne kursy „Polski język medyczny” (30 godzin);
 • konsultacje na temat wiz;
 • informacyjne i dokumentalne wsparcie przy otwarciu wizy;
 • zaproszenie do otwarcia wielokrotnej wizy Schengen na 1 rok;
 • organizację wyjazdu uczestnika do Polski (zakwaterowanie, wsparcie kuratora podczas wykwaterowania itp.);
 • wsparcie kuratora (w sprawach bytowych na terytorium Polski);
 • usługi tłumacza (podczas pierwszego przyjazdu na stacjonarną część studiów);
 • intensywne kursy języka polskiego z native speakerami (podczas pierwszego przyjazdu na stacjonarną część studiów);
 • kompleksowe stacjonarne kształcenie w Polsce;
 • materiały do zdalnego kształcenia (do samodzielnego studiowania i przygotowania do części stacjonarnej);
 • GWARANTOWANE ZATRUDNIENIE!

Projekt „Podwójny dyplom” pozwala specjalistom ze średnim wykształceniem medycznym legalnie mieszkać i pracować na terytorium Unii Europejskiej, poświęcając na to minimum czasu i pieniędzy. Uczestnicy projektu mogą nauczyć się medycznego języka angielskiego do potrzebnego poziomu i znaleźć pracę w Niemczech, Szwajcarii, Austrii lub Danii.

Projekt może również zainteresować tych, którzy planują zdobyć wyższe wykształcenie medyczne i nostryfikować dyplom na terytorium Unii Europejskiej. Uczestnictwo w projekcie pozwala znaleźć pracę podczas obowiązkowego stażu podyplomowego i zabezpieczyć się finansowo.

Obecnie w projekcie „Podwójny dyplom” uczestniczą następujące instytucje edukacyjne:

Zostaw prośbę o konsultację
już teraz!
EUROMED © 2016-2023
All Rights Reserved.
NIP:5272760288, REGON:363758595
00-213, Warszawa, ul. Bonifraterska 10 lok. 43
Euromed