Europejska Fundacja Rozwoju Medycyny i Edukacji
Tel: +48 22 243 38 99

Language switcher

Winnica Narodowy Medyczny Uniwersytet Pirogova

ByEuromed

Winnica Narodowy Medyczny Uniwersytet Pirogova

Na uniwersytecie wydziały dentystyczne i farmaceutyczne są zorganizowane i wyposażone w nowoczesny wydział, otwiera się 10 nowych wydziałów na wydziałach medycznych, farmaceutycznych, stomatologicznych i wydziałów kształcenia podyplomowego.

Według wielu wskaźników wydajności, w rankingach Ministerstwa Zdrowia Ukrainy (MoH) uniwersytet od wielu lat jest liderem. Instytucja edukacyjna wdraża opracowaną koncepcję rozwoju, zgodnie z którą jej infrastruktura, organizacja procesu edukacyjnego, zasoby ludzkie, poziom szkolenia specjalistycznego, praca naukowa i medyczno-diagnostyczna, baza materialna i stosunki międzynarodowe są zgodne ze standardami branżowymi dotyczącymi szkolnictwa wyższego oraz wymogami rozporządzenia w sprawie krajowej uczelni. Z polecenia Ministerstwa Zdrowia Ukrainy uniwersytet został uznany za podstawowy do opracowania i wdrożenia modułowego systemu punktowego do organizowania procesu edukacyjnego w oparciu o postanowienia Deklaracji Bolońskiej. W związku z tym opracowano niezbędną bazę edukacyjną i metodologiczną i rozpoczęto szkolenie pierwszego roku wydziałów medycznych nr 1 i nr 2. W ciągu ostatnich 4-5 lat Prezydent Ukrainy, Przewodniczący Najwyższej Rady Ukrainy, Ministrowie Edukacji i Zdrowia, Prezydent NAMS Ukrainy, przewodniczący Komisji Najwyższej Rady Ukrainy ds. Zdrowia.

Formy studiów – stacjonarne i niestacjonarne. Funkcjonuje 6 wydziałów: dwa medyczne (nr 1 i nr 2) – prowadzone są szkolenia ze specjalizacji z branży medycznej, pediatrii, psychologii medycznej; Stomatologia – stomatologia specjalistyczna; farmacja – apteka specjalistyczna i apteka kliniczna; Wydział kształcenia podyplomowego reprezentowany jest przez różne formy kształcenia podyplomowego w 53 specjalnościach. Na wydziale farmaceutycznym organizowane są pozaszkolne szkolenia farmaceutów.

Pracownicy uczelni współpracują z instytucjami edukacyjnymi, firmami farmaceutycznymi z 13 zagranicznych krajów w ramach 9 programów międzynarodowych i 13 programów państwowych, zgodnie z zawartymi umowami uniwersytet kontynuuje współpracę z następującymi zagranicznymi instytucjami edukacyjnymi (Uniwersytet Birmingham – USA, Uniwersytet Vanderbil – USA, Franklin Pierce College, New Hampshire – USA, Uniwersytet Limoges – Francja, Uniwersytet Biełgorod – Rosja, Rosyjski Państwowy Uniwersytet Medyczny – Moskwa, St. Petersburg rgsky State University Medical – Rosja, Krasnojarsk Stan Akademia Medyczna – Rosja i inni). Międzynarodowa współpraca naukowa została również nawiązana z wydziałami i laboratoriami wydziałów medycznych uniwersytetów w Polsce, Rosji, Białorusi, Czechach, Armenii, Austrii i Wielkiej Brytanii.

Bierze udział w projektach

Strona uniwersytet- https://www.vnmu.edu.ua/

 

Winnica Narodowy Medyczny Uniwersytet Pirogova
Winnica Narodowy Medyczny Uniwersytet Pirogova 2
Zostaw prośbę o konsultację
już teraz!
EUROMED © 2016-2023
All Rights Reserved.
NIP:5272760288, REGON:363758595
00-213, Warszawa, ul. Bonifraterska 10 lok. 43