Europejska Fundacja Rozwoju Medycyny i Edukacji
Tel: +48 22 243 38 99

Language switcher

PROGRAM „WYJAZDY SPECJALISTYCZNE”

Program jest opracowany dla następujących specjalności medycznych (oraz dla chemików i farmaceutów):

Program zapewnia wymianę doświadczeń europejskich lekarzy wybranych branż, a także wąsko wyspecjalizowanych klinik. Uczestnicy szczegółowo poznają zawodową działalność lekarzy, wyposażenie techniczne klinik i nowoczesne metody leczenia tam stosowane.

Medyczni specjaliści Polski zdobywają wykształcenie poprzez długie studiowanie oraz praktyki w supernowoczesnych klinikach na terytorium całej Unii Europejskiej. Większość pracowników regularnie podnosi swoje kwalifikacje, studiując najnowsze metody i zdobywając szerokie doświadczenie zawodowe w specjalizacji. To właśnie zapewnia wysoki poziom usług medycznych w Europie.

Programy Fundacji to efektywna platforma dla współpracy między przedstawicielami europejskiego systemu ochrony zdrowia i specjalistami z innych krajów.

Wyjazdy specjalistyczne pozwalają uczestnikom poznać:

 • budowę systemu ochrony zdrowia w Europie i w Polsce (na przykładzie wąsko wyspecjalizowanej kliniki);
 • europejskie standardy zawodowych kompetencji lekarzy i średniego personelu medycznego określonych gałęzi medycyny;
 • nowoczesne technologie i metody wykorzystywane w profilaktyce, diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji pacjentów;
 • możliwości rozwoju tej lub innej dziedziny medycyny w krajach obszaru postradzieckiego;
 • staże i praktyki dostępne dla obcokrajowców w Polsce.

Uczestnicy mają też bezpośrednią możliwość zdobywania wiedzy od swoich europejskich kolegów podczas pobytu w Polsce. Po zakończeniu programu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat, który dodaje od 5 do 10 punktów do jego kategorii kwalifikacyjnej.

Głównym warunkiem uczestnictwa w programie jest uiszczenie opłaty rejestracyjnej.

Opłata rejestracyjna obejmuje:

 • ogólną organizację wyjazdu;
 • konsultacje na temat wiz;
 • informacyjne i dokumentalne wsparcie przy otwarciu wizy;
 • zaproszenie do otwarcia wielokrotnej wizy Schengen na 1 rok;
 • wsparcie kuratora (w sprawach bytowych na terytorium Polski);
 • usługi tłumacza przy odwiedzaniu zakładów medycznych;
 • wycieczkę po Warszawie „Stare Miasto”.
Uwaga! Uczestnicy programu składający dokumenty do otwarcia wizy zwolnieni są od uiszczenia obowiązkowej opłaty konsularnej w wysokości 35 euro.

Wyjazdy specjalistyczne są organizowane na bazie następujących zakładów medycznych:

Zostaw prośbę o konsultację
już teraz!
EUROMED © 2016-2023
All Rights Reserved.
NIP:5272760288, REGON:363758595
00-213, Warszawa, ul. Bonifraterska 10 lok. 43