Europejska Fundacja Rozwoju Medycyny i Edukacji
Tel: +48 22 243 38 99

Language switcher

Staż u lekarza terapeutów w Polsce

Internista to jest niewątpliwie podstawowa i najważniejsza specjalizacja ze wszystkich. Mając tą specjalizację można uzyskać wiele innych powiązanych z nią specjalizacji. Dlatego otrzymanie tej specjalizacji w Polsce jest bardzo przemyślanym krokiem do dalszego sukcesu zawodowego. Nasza Fundacja Euromed oferuje międzynarodowe staże i wiele innych możliwości dla osób pragnących uzyskać szansę na zatrudnienie w Europie. Bardzo dobrą opcją jest podwyższenie swoich kwalifikacji zawodowych terapeuty w Polsce zgodnie z wymogami UE.

Programy fundacji dla specjalizacji „Terapeut”

Wszystkie programy Fundacji są opracowane i przygotowane dla studentów uniwersytetów medycznych i lekarzy. Dla studentów, którzy zaplanowali dalsze kształcenie jako anestezjolog w Polsce, Fundacja Euromed może zaoferować wyjazdy studyjne na kilka dni lub letnie praktyki, które są zaliczone na uniwersytetach studentów.

W ramach wyjazdów i praktyki w szpitalach w Polsce studenci zapoznają się z:

 • funkcjonowaniem polskiego systemu opieki zdrowotnej;
 • wyposażeniem szpitali publicznych w Polsce;
 • pracą polskich internistów w szpitalach i klinikach;
 • jak dostać się na studia na polski uniwersytet medyczny;
 • jak potwierdzić w Polsce dyplom uzyskany w krajach byłego Związku Radzieckiego.

Innym ważnym kierunkiem pracy Fundacji jest pomoc lekarzom z krajów poradzieckich w kontynuowaniu edukacji i dostosowywaniu ich wiedzy i umiejętności do współczesnych warunków. Pomogą w tym zaawansowane szkolenia dla internistów w Polsce, specjalistyczne seminaria i szkolenia. Interniści mogą też brać udział w różnych konferencjach naukowych i sympozjach.

Program dla terapeutów obejmuje:

 • Zapoznanie się z warunkami pracy polskich lekarzy.
 • Zapoznanie sią ze standardami medycyny europejskiej.
 • Badanie nowoczesnego medycznego sprzętu medycznego.
 • Badanie zaawansowanych technologii medycznych i rehabilitacji.
 • Struktura polskiego systemu opieki zdrowotnej.
 • Wymiana doświadczeń z polskimi kolegami.
 • Zdobycie wiedzy niezbędnej do zatrudnienia w UE.

Co należy zrobić aby przystąpić do takiego programu:

Wszystkich zainteresowanych programem zachęcamy do pozostawienia zapytania na naszej stronie euromed-f.com. Natychmiast oddzwonimy, udzielimy szczegółowej informacji, dostosujemy do twoich potrzeb program oraz opracujemy twoją osobistą tzw. „mapę drogową”, która ułatwi twoją integrację w system medyczny UE. Wszystkie staże przeznaczone dla zagranicznych lekarzy odbywają się w państwowych placówkach medycznych posiadających certyfikat państwowy zgodnie z indywidualnym programem z mentorem-kuratorem.

Zwracamy również uwagę na to, że udział w stażach, praktykach lub wyjazdach studyjnych z naszej Fundacji jest możliwy bez znajomości języka polskiego w mowie. Każdy z oferowanych przez naszą fundację programów jest nadzorowany przez przedstawiciela Fundacji Euromed, biegle władającego językiem polskim i wykonującego tłumaczenie symultaniczne w trakcie praktyki, wyjazdu, stażu. Dzięki temu uczestnicy każdego programu będą mogli łatwo komunikować się z kolegami medycznymi w Polsce i skutecznie opanować wysokospecjalistyczną wiedzę.

Zostaw prośbę o konsultację
już teraz!
EUROMED © 2016-2022.
All Rights Reserved.
NIP:5272760288, REGON:363758595
00-213, Warszawa, ul. Bonifraterska 10 lok. 43