Europejska Fundacja Rozwoju Medycyny i Edukacji
Tel: +48 22 243 38 99

Language switcher

Europejska Fundacja Rozwoju Medycyny i Edukacji

Działalność Fundacji polega na opracowaniu, wdrażaniu oraz wsparciu projektów i programów skierowanych na doskonalenie zawodowego przygotowania specjalistów medycznych oraz studentów uczelni medycznych z różnych krajów świata: podwyższenie ich kwalifikacji i pogłębienie wiedzy zawodowej; zdobycie praktycznej wiedzy na temat organizacji i funkcjonowania szpitali na przykładzie europejskiego systemu ochrony zdrowia; zapoznanie się z nowoczesnymi metodami diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, które są stosowane w Europie, lecz są nieobecne lub słabo rozwinięte w innych krajach.

Fundacja realizuje swoje zadania w ścisłej współpracy z instytucjami państwowymi, samorządami lokalnymi, zakładami ochrony zdrowia, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami oraz z innymi fundacjami, a także z niezależnymi międzynarodowymi ekspertami i specjalistami.

Projekt «POMÓŻ UKRAINIE!»

CHCĘ POMÓC SZCZEGÓŁY

Stworzony aby:

 • pomóc szpitalom wojskowym na terenie Ukrainy otrzymać i dostarczyć lekarstwa;
 • pomóc oddziałom obrony terytorialnej Ukrainy otrzymać i dostarczyć amunicję wojskową i mundury wojskowe;
 • pomóc oddziałom administracji miejskiej i rejonowej Ukrainy dostarczyć żywność i artykuły pierwszej potrzeby;
 • zapewnić uchodźcom z Ukrainy pomoc medyczną na terytorium Polski;
 • zorganizować kursy adaptacyjne i kursy języka polskiego na terytorium Polski dla uchodźców z Ukrainy;

Projekt realizowany jest we ścisłej współpracy z przedstawicielami szpitali wojskowych Ukrainy, przedstawicielami administracji wojskowej i komitetami obrony terytorialnej, a także z innymi organizacjami rządowymi, organizacjami społecznymi oraz ukraińskimi pododdziałami wojskowymi.

Programy projektu:

CHCĘ POMÓC SZCZEGÓŁY
POMÓŻ UKRAINIE POMÓŻ UKRAINIE

PROJEKT: «TRAUMATOLOGIA WOJENNA»

Realizacja projektu zakończona w 2019 roku.

Projekt został opracowany dla:

 • lekarzy zaangażowanych w dziedzinach chirurgicznych;
  • neurochirurgów;
  • ortopedów i traumatologów;
  • chirurgów naczyniowych;
  • chirurgów ogólnych;
  • otolaryngologów;
  • urologów;
  • okulistów;
  • specjalistów w dziedzinie chirurgii oparzeń.
 • anestezjologów;
 • lekarzy stażystów;
 • studentów uczelni medycznych.

Cel projektu: zapoznanie się polskich lekarzy specjalistów i studentów uniwersytetów medycznych z doświadczeniem ukraińskich kolegów w zakresie diagnostyki, współczesnych metod badawczych, metod leczniczych wykorzystywanych na różnych etapach hospitalizacji, technik leczenia chirurgicznego oraz rehabilitacji medycznej, stosowanych podczas udzielania pomocy pacjentom rannym na skutek działań wojennych.

Rejestracja zakończona

Dowiedz się więcej
Traumatologia wojskowa

Projekt «STAŻE MIĘDZYNARODOWE»

Przeznaczony dla:

 • lekarzy i prowizorów;
 • średniego personelu medycznego i farmaceutów;
 • studentów uniwersytetów medycznych;
 • studentów średnich medycznych zakładów edukacyjnych.

Projekt obejmuje szereg programów. Są to szeroko – wąsko profilowane wyjazdy zapoznawcze, staże, praktyki letnie i szkolenia na bazie wiodących klinik i uczelni medycznych Polski.

Zarejestruj się w programie Dowiedz się więcej
STAŻE MIĘDZYNARODOWE

Projekt «Podwyższenie kwalifikacji»

Przeznaczony dla:

 • Opracowany jest dla menadżerów systemu ochrony zdrowia
 • Starszego i średniego personelu medycznego.

Zalety projektu: obejmuje przeprowadzenie wszelkiego rodzaju kursów medycznych, szkoleń, seminariów; pozwala brać udział w rozmaitych konferencjach na bazie wiodących polskich klinik i uczelni; pomaga rozwijać cechy przywódcze, zarządcze i organizatorskie za pomocą kursów MBA w warunkach finansowej odrębności i niezależności organizacji medycznych jako oddzielnych biznes-projektów.

Zarejestruj się w programie Dowiedz się więcej
Podwyższenie kwalifikacji

Projekt «PODWÓJNY DYPLOM»

Realizacja projektu zakończona w 2019 roku.

Projekt «Podwójny dyplom» – ta unikalna oferta edukacyjna, która pozwala studentom uczelni medycznych i szkół połączyć naukę w swoim kraju z wykształceniem na bazie europejskiego (w szczególności polskiego) medycznego zakładu edukacyjnego. Po zakończeniu pełnego kursu uczestnicy otrzymują państwowe dyplomy Rzeczypospolitej Polskiej. Oprócz oczywistych zalet, takie dokumenty mają również znak Europass, który umożliwia ich właścicielom gwarantowanie zatrudniać się na terytorium Unii Europejskiej.

Nauka odbywa się w języku polskim w szkołach medycznych Polski (Warszawa). Kurs obejmuje programy edukacyjno-kwalifikacyjnego poziomu dla młodszego personelu medycznego:

 • Opiekun medyczny, czas trwania nauki – 1 rok.
 • Technik sterylizacji medycznej, czas trwania nauki – 1 rok.

Rejestracja zakończona

Dowiedz się więcej
PODWÓJNY DYPLOM

Projekt «Europa medyczna»

Unikalny projekt, który w porównaniu z innymi podobnymi programami, kardynalnie upraszcza zatrudnienie zagranicznych specjalistów medycznych na terytorium UE.

Cel projektu – organizacja procesu i zapewnienie jego uzyskanie prawa do prowadzenia praktyki lekarskiej na terytorium Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej.

Projekt jest przeznaczony dla:

 • lekarzy z dużym doświadczeniem klinicznym
 • internów i lekarzy 2 kategorii
 • studentów uczelni medycznych i szkół
 • pielęgniarek z dużym doświadczeniem klinicznym
 • absolwentów uczelni medycznych
 • felczerów
 • lekarzy-weterynarzy
Zarejestruj się w programie
Europa medyczna

Projekt «TURYSTYKA MEDYCZNA»

Popularność Polski jako kraju dla turystyki medycznej rośnie z każdym rokiem. Wynika to z doskonałej relacji ceny do jakości: przy wysokim poziomie usług polskie centra medyczne zdołały utrzymać ich koszt na akceptowanym poziomie.

W ramach projektu «Turystyka medyczna» Fundacja Rozwoju Medycyny i Edukacji «EUROMED» opracowała szereg programów w trzech kierunkach:

 • Kompleks diagnostyczny. Konsultacje dla postawienia diagnozy lub sprawdzenie istniejącej diagnozy poprzez ponowną diagnostykę z udziałem wysoko wykwalifikowanych specjalistów medycznych.
 • Kompleks leczniczy. Przeprowadzenie zabiegów medycznych zgodnie z postawioną (lub już istniejącą) diagnozą.
 • Kompleks zdrowotny i rehabilitacyjny. Zabiegi leczniczo-zdrowotne i fizjoterapeutyczne dla profilaktyki chorób przewlekłych oraz poprawy ogólnego stanu organizmu.
Zarejestruj się w programie Dowiedz się więcej
TURYSTYKA MEDYCZNA

Najnowsze wiadomości

Partnerzy Fundacji

Zostaw prośbę o konsultację
już teraz!
EUROMED © 2016-2023
All Rights Reserved.
NIP:5272760288, REGON:363758595
00-213, Warszawa, ul. Bonifraterska 10 lok. 43
Euromed