Europejska Fundacja Rozwoju Medycyny i Edukacji

Beregovo kolegium medyczne

ByEuromed

Beregovo kolegium medyczne

Berehovo Medical College jest najwyższą instytucją edukacyjną na pierwszym poziomie akredytacji. Prowadzi zbiór studentów do spousalization: pielęgniarstwa, położnictwa, farmacji.

W uczelni powstają wszystkie warunki do udanego opanowania wiedzy zawodowej: nowoczesne sale lekcyjne, gabinety, wyposażone w niezbędną wizualizację, narzędzia, techniczne środki szkoleniowe. Proces nauczania w departamentach prowadzony jest zgodnie ze standardowymi programami nauczania. Podczas sesji szkoleniowych szeroko stosowane są nowoczesne technologie komputerowe. Proces edukacyjny w specjalnościach odbywa się zgodnie z cechami edukacyjnymi i kwalifikacyjnymi oraz zgodnie z programem edukacyjno-zawodowym zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy.

 

Bierze udział w projektach

Strona uczelni – http://www.bmk.uz.ua/

 

Zostaw prośbę o konsultację
już teraz!
EUROMED © 2015-2021.
All Rights Reserved.
NIP:5272760288, REGON:363758595
00-241,Warszawa ul. Długa 44/50 of. 119/120
button vertical
button