Europejska Fundacja Rozwoju Medycyny i Edukacji
Tel: +48 22 243 38 99

Language switcher

PROGRAM „STAŻE SPECJALISTYCZNE”

Program jest opracowany dla następujących specjalności medycznych (oraz dla chemików i farmaceutów):

Program jest nakierowany na organizację staży w wybranej specjalności medycznej w wiodących szpitalach Polski. Pozwala to uczestnikom przejmować doświadczenie swoich europejskich kolegów i łączyć wiedzę teoretyczną z jej praktycznym zastosowaniem. Staż odbyty za granicą daje przewagę przy zatrudnieniu, a także jest integralną częścią rozwoju zawodowego. Dlatego właśnie jest on tak pożądany wśród studentów i młodych specjalistów, którzy poważnie myślą o swojej karierze i rozwoju zawodowym.

Zalety programu:

 • kompleksowe językowe szkolenie uczestników (w razie potrzeby);
 • możliwość uzgodnienia daty początku i czasu trwania wyjazdu;
 • uczestnicy nie muszą przechodzić selekcji;
 • szeroki zakres kierunków zawodowych;
 • staże w wielu specjalnościach są możliwe w języku rosyjskim i w języku angielskim.
Każdy program opracowywany jest z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb stażysty. Obcokrajowcy uczestniczą w codziennej działalności kliniki w standardowych godzinach pracy. Możliwe jest wzięcie udziału w naradach, imprezach, spotkaniach itp.

Program staży specjalistycznych pozwala uczestnikom:

 • podwyższyć swoje kompetencje i efektywność oraz jakość swojej pracy;
 • przeprowadzić bardziej efektywną profilaktykę, diagnostykę, leczenie i rehabilitację profilowych pacjentów;
 • poznać najnowsze innowacje w określonej gałęzi medycyny;
 • usunąć luki w wiedzy oraz podwyższyć kwalifikacje zawodowe;
 • odbyć praktykę medyczną na wysokim poziomie, odpowiednio do standardów europejskich;
 • stworzyć optymalne warunki do wzięcia udziału w rozwoju wąsko wyspecjalizowanych gałęzi medycyny w swoim kraju.
Po zakończeniu programu stażu specjalistycznego uczestnik otrzymuje certyfikat, który dodaje 40 punktów do jego kategorii kwalifikacyjnej.

Warunki uczestnictwa w programie:

 • wypełnienie formy „Rejestracja w programie” na stronie internetowej Fundacji;
 • rozmowa kwalifikacyjna (przez Skype) dla określenia poziomu znajomości polskiego języka medycznego (wymagany jest А2) lub uczestnictwo w zdalnych kursach polskiego języka medycznego w ramach programu;
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia stażu lub książeczka sanitarna z odpowiednimi aktualnymi wpisami;
 • uiszczenie opłaty rejestracyjnej.

Opłata rejestracyjna obejmuje:

 • ogólną organizację wyjazdu;
 • konsultacje na temat wiz;
 • informacyjne i dokumentalne wsparcie przy otwarciu wizy;
 • zaproszenie do otwarcia wielokrotnej wizy Schengen na 1 rok;
 • wsparcie kuratora (w sprawach bytowych na terytorium Polski);
 • usługi tłumacza przy odwiedzaniu zakładów medycznych;
 • wycieczkę po Warszawie „Stare Miasto”;
 • sporządzenie medycznej przepustki do stażu;
 • ubezpieczenie medyczne na czas trwania stażu;
 • materiały eksploatacyjne na czas trwania stażu.
Uwaga! Uczestnicy programu składający dokumenty do otwarcia wizy zwolnieni są od uiszczenia obowiązkowej opłaty konsularnej w wysokości 35 euro.

Programy staży specjalistycznych są organizowane na bazie następujących zakładów medycznych:

Zostaw prośbę o konsultację
już teraz!
EUROMED © 2016-2023
All Rights Reserved.
NIP:5272760288, REGON:363758595
00-213, Warszawa, ul. Bonifraterska 10 lok. 43