Europejska Fundacja Rozwoju Medycyny i Edukacji
Tel: +48 22 243 38 99

Language switcher

PROGRAM „PRAKTYKA DLA STUDENTÓW WYŻSZYCH I ŚREDNICH MEDYCZNYCH ZAKŁADÓW EDUKACYJNYCH”

Przeznaczony dla:

 • studentów wyższych medycznych zakładów edukacyjnych;
 • studentów średnich medycznych zakładów edukacyjnych.

Dla wielu studentów wyższych i średnich szkół medycznych lato to czas nie tylko dla odpoczynku, ale także możliwość uzupełnienia swojej wiedzy, udoskonalenia praktycznych umiejętności, zdobytych w ciągu roku szkolnego.

Recenzje naszych kursantów na temat praktyki:

Uczestnicy programu mogą odczuć atmosferę europejskiej medycyny oraz znaleźć nowych znajomych z różnych zakątków świata, ponieważ takie wydarzenia przeprowadzane są dla studentów z wielu krajów.

Dzięki współpracy Fundacji „EUROMED” z licznymi zakładami edukacyjnymi krajów obszaru postradzieckiego i polskimi instytucjami ochrony zdrowia, praktyka, odbyta w polskiej klinice, będzie zaliczona studentowi jak obowiązkowa coroczna praktyka letnia.

Każdy student-uczestnik wypełnia „dziennik praktykanta”, który na zakończenie podpisuje kierownik praktyki – polski lekarz. Po zakończeniu programu wszyscy uczestnicy otrzymują certyfikat o odbyciu międzynarodowej praktyki jako zagraniczni studenci medycyny.

Czas trwania i datę początku programu określa się według indywidualnego harmonogramu studenta.

Studenci uczelni wyższych w ramach programu mogą:

 • odbyć praktykę letnią w jednym z oddziałów europejskiej kliniki;
 • dowiedzieć się o osobliwościach polskiego systemu ochrony zdrowia;
 • poznać strukturę zakładu medycznego i zrozumieć, w jaki sposób pracuje ona jako samodzielny mechanizm;
 • codziennie obserwować pracę lekarzy, do których są przypisani praktykanci, oraz zadawać im pytania na interesujące ich tematy;
 • poznać codzienne obowiązki lekarza polskiego szpitala;
 • dowiedzieć się, jakie umiejętności i zdolności musi posiadać wysoko wykwalifikowany specjalista medyczny;
 • ocenić warunki pracy europejskiego lekarza;
 • poznać osobliwości prowadzenia dokumentacji medycznej w Polsce;
 • zobaczyć, jaką drogę przechodzi pacjent od rejestracji w poliklinice do pobytu na oddziale;
 • obserwować proces anamnezy;
 • dowiedzieć się, jakie metody stosuje się do postawienia diagnozy i na podstawie jakich danych wydaje się wniosek o stanie zdrowia pacjenta;
 • poznać kompleksowe zastosowanie najnowszych praktycznych metod i nowoczesnego sprzętu do profilaktyki, diagnostyki, leczenia i rehabilitacji pacjentów;
 • obserwować codzienną działalność wybranego oddziału kliniki.

Studenci średnich zakładów medycznych w ramach programu mogą:

 • zapoznać się ze strukturalnymi pododdziałami instytucji medycznej Polski;
 • zobaczyć, jak wygląda ogólna opieka nad pacjentami;
 • dowiedzieć się, co wchodzi w zakres codziennych obowiązków średniego personelu medycznego;
 • obserwować współpracę specjalistów wyższego i średniego szczebla;
 • dowiedzieć się, jaką dokumentację prowadzi średni personel medyczny i jakie są zasady jej wypełniania;
 • zobaczyć, jakie działania i procedury przeprowadzają pielęgniarki;
 • zapoznać się z trybem i regułami otrzymywania, przechowywania i wydawania lekarstw pacjentom.
Głównym warunkiem uczestnictwa w programie jest uiszczenie opłaty rejestracyjnej.

Opłata rejestracyjna obejmuje:

 • ogólną organizację wyjazdu;
 • konsultacje na temat wiz;
 • informacyjne i dokumentalne wsparcie przy otwarciu wizy;
 • zaproszenie do otwarcia wielokrotnej wizy Schengen na 6 miesięcy;
 • wsparcie kuratora (w sprawach bytowych na terytorium Polski);
 • usługi tłumacza przy odwiedzaniu zakładów medycznych;
 • wycieczkę po Warszawie „Stare Miasto”.
Uwaga! Uczestnicy programu składający dokumenty do otwarcia wizy zwolnieni są od uiszczenia obowiązkowej opłaty konsularnej w wysokości 35 euro.

Program jest organizowany na bazie następujących zakładów medycznych:

Zostaw prośbę o konsultację
już teraz!
EUROMED © 2016-2023
All Rights Reserved.
NIP:5272760288, REGON:363758595
00-213, Warszawa, ul. Bonifraterska 10 lok. 43