Europejska Fundacja Rozwoju Medycyny i Edukacji
Tel: +48 22 243 38 99

Language switcher

KURSY I SZKOLENIA

Specjalistyczne kursy i szkolenia to dodatkowe wykształcenie podnoszące kwalifikacje, które gwarantuje konkurencyjność zarówno samego specjalisty medycznego, jak i instytucji medycznej jako całości. Wiedza i umiejętności, które są włączone do programów edukacyjnych, opierają się na głębokim rozumieniu praktyki, współczesnych tendencjach rozwoju tej lub innej gałęzi medycznej, a także ewolucji międzynarodowego biznesu i marketingu. Praktyczne metody nauczania pozwalają słuchaczom od razu zastosować zdobytą wiedzę w swojej działalności zawodowej, a także znaleźć pracę na terytorium Unii Europejskiej. Organizowane przez Fundację „EUROMED” kursy i szkolenia obejmują prawie wszystkie dziedziny medycyny. Prowadzą je dyplomowani fachowcy, praktykujący trenerzy, eksperci medyczni o międzynarodowej renomie.

Słuchaczom proponowane są następujące programy edukacyjne:

 • kursy podwyższenia kwalifikacji;
 • kursy przekwalifikowania;
 • zdobycie profesjonalnej wiedzy o specjalnościach medycznych dla zatrudnienia na terytorium UE;
 • certyfikowane szkolenia tematyczne dotyczące specjalności medycznych.

Programy są zorientowane na:

 • podyplomowe przygotowanie specjalistów: zdobycie specjalistycznej wiedzy, umiejętności i zdolności do zastosowania w różnych dziedzinach działalności medycznej;
 • doskonalenie wiedzy, umiejętności, zdolności i sposobów komunikacji specjalistów medycznych w związku ze wzrostem wymagań dotyczących zawodu lub planowanym rozwojem zawodowym;
 • opanowanie nowej wiedzy, umiejętności, zdolności i sposobów komunikacji specjalistów medycznych w związku z opanowaniem nowego zawodu lub zmienionych wymagań dotyczących zakresu obowiązków i wyników pracy;
 • zapewnienie nie tylko zawodowego, ale także osobistego rozwoju i wzrostu.
Po zakończeniu kursu słuchacze otrzymują imienne certyfikaty wg międzynarodowego wzorca. Głównym warunkiem uczestnictwa w programie jest uiszczenie opłaty rejestracyjnej.

Opłata rejestracyjna obejmuje:

 • ogólną organizację wyjazdu;
 • konsultacje na temat wiz;
 • informacyjne i dokumentalne wsparcie przy otwarciu wizy;
 • zaproszenie do otwarcia wielokrotnej wizy Schengen na 1 rok;
 • wsparcie kuratora (w sprawach bytowych na terytorium Polski);
 • usługi tłumacza (w razie potrzeby, po uzgodnieniu z uczestnikami programu);
 • wycieczkę po Warszawie „Stare Miasto”.
Uwaga! Uczestnicy programu składający dokumenty do otwarcia wizy zwolnieni są od uiszczenia obowiązkowej opłaty konsularnej w wysokości 35 euro.

Proponowane kursy i szkolenia:

 • kursy Stowarzyszenia AHA;
 • kursy laparoskopii;
 • kursy neurochirurgii;
 • kursy kosmetologii.
Zostaw prośbę o konsultację
już teraz!
EUROMED © 2016-2023
All Rights Reserved.
NIP:5272760288, REGON:363758595
00-213, Warszawa, ul. Bonifraterska 10 lok. 43