Europejska Fundacja Rozwoju Medycyny i Edukacji

Staż psychologa w Polsce

Psychologia jest jedną z najbardziej prestiżowych specjalizacji na pograniczu kilku zawodów jednocześnie, wymagającą dużej różnorodności wiedzy, dobrej erudycji i rozwiniętej intuicji. Niemniej jednak, pomimo dużej konkurencji o tę specjalizację, tradycyjnie wiele osób chce zdobyć tą specjalizację i zacząć pracować w Polsce jako psycholog. Wielu obecnych specjalistów zamierza ulepszać swoje umiejętność psychologa w Polsce dzięki współpracy z Fundacją Euromed, która zawsze oferuje najlepsze projekty edukacyjne dla lekarzy wszystkich specjalizacji.

Programy fundacji dla specjalizacji „Psychologia”

Fundacja oferuje programy, które są opracowane w dwóch kierunkach: dla studentów uniwerstytetów i działajęcych psychologów. Studenci, którzy są potencjalnie zainteresowani zdobyciem specjalizacji „Psychologia” w Polsce, mają możliwość różnorodnych wyjazdów studyjnych na wakacjch oraz na pełną praktykę lekarską.

Główne tematy wyjazdów i praktyki dla studentów:

 • funkcjonowanie polskiego systemu opieki zdrowotnej;
 • wyposażenie szpitali publicznych w Polsce;
 • praca polskich lekarzy;
 • właściwości polskiej medycyny, praca w szpitalach;
 • jak dostać się na studia na polski uniwersytet medyczny, zdobycie specjalizacji „Psychologia”;
 • jak potwierdzić w Polsce dyplom uzyskany w krajach byłego Związku Radzieckiego.

Fundacja Euromed dla już uznanych specjalistów oferuje kursy podwyższające kwalifikacje zawodowe dla psychologów w Polsce, udział w wysokospecjalistycznych konferencjach, seminariach i sympozjach. Będzie to potężny inwestycja w twoją przyszłą karierę jako psychologa.

Program dla psychologa obejmuje:

 • Zapoznanie się z warunkami pracy polskich kolegów.
 • Zapoznanie sią ze standardami medycyny europejskiej.
 • Badanie nowoczesnego medycznego sprzętu medycznego.
 • Badanie zaawansowanych technologii diagnostyki, leczenia i rehabilitacji.
 • Struktura polskiego systemu opieki zdrowotnej.
 • Wymiana doświadczeń z polskimi kolegami.
 • Zdobycie wiedzy niezbędnej do zatrudnienia w UE.

Co należy zrobić aby przystąpić do programu:

Zapraszamy wszystkich przyszłych i obecnych psychologów do złożenia wniosku na stronie euromed-f.com. Należy pamiętać, że nie jest wymagana znajomości języka polskiego, ponieważ każdy program Funduszu jest realizowane pod opieką naszego przedstawiciela biegle władającego językiem polskim. Nasz kurator zapewnia tłumaczenie symultaniczne podczas podróży lub stażu, dzięki czemu uczestnicy programu będą mogli zarówno komunikować się z innymi pracownikami medycznymi w Polsce na tematy ogólne, jak i opanować wysokospecjalistyczną wiedzę medyczną.

Zostaw prośbę o konsultację
już teraz!
EUROMED © 2015-2021.
All Rights Reserved.
NIP:5272760288, REGON:363758595
00-241,Warszawa ul. Długa 44/50 of. 119/120
button vertical
button