Europejska Fundacja Rozwoju Medycyny i Edukacji
Departament Ochrony Zdrowia Dniepropietrowskiej Obwodowej Administracji
ByEuromed

Departament Ochrony Zdrowia Dniepropietrowskiej Obwodowej Administracji

Departament Ochrony Zdrowia Dniepropietrowskiej Obwodowej Administracji

Główne zadania działu to:

1) organizowanie realizacji polityki zdrowotnej państwa w regionie, promowanie wdrażania państwowych i regionalnych programów orientacji społeczno-ekonomicznej;

2) zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej w regionie, które utrzymywane są kosztem środków budżetowych, organizacja ich personelu, wsparcie logistyczne i metodologiczne;

3) prognozowanie rozwoju sieci zakładów opieki zdrowotnej na terenie regionu oraz normatywne świadczenie opieki zdrowotnej ludności;

4) wdrożenie środków mających na celu zapobieganie i eliminację chorób zakaźnych, epidemii;

5) organizacja i przeprowadzanie zakupów leków, produktów medycznych, sprzętu i ich dalsza dystrybucja wśród zakładów opieki zdrowotnej;

6) organizacja pracy organów badań lekarskich i społecznych, instytucji sądowych i sądowych badań psychiatrycznych; wdrażanie aktów prawnych dotyczących zdrowia, norm państwowych, kryteriów i wymagań mających na celu ochronę środowiska oraz dobrostan sanitarny i epidemiczny ludności, standardy działalności zawodowej służby zdrowia, wymagania Farmakopei Państwowej, standardy opieki zdrowotnej, materiały medyczne i technologia.

Strona – http://dozdniprooda.com.ua

 

Departament Ochrony Zdrowia Dniepropietrowskiej Obwodowej Administracji

 

Zostaw prośbę o konsultację
już teraz!
EUROMED © 2015-2021.
All Rights Reserved.
NIP:5272760288, REGON:363758595
00-241,Warszawa ul. Długa 44/50 of. 119/120
button vertical
button