Europejska Fundacja Rozwoju Medycyny i Edukacji
Tel: +48 22 243 38 99

Language switcher

ROZWÓJ TELEMEDYCYNY W POLSCE: OPUBLIKOWANO ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA W SPRAWIE NOWYCH STANDARDÓW TELEKONSULTACJI

Byadmin

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zmiany standardów telekonsultacji w pierwszym ogniwie pomocy medycznej zostało opublikowane 8 marca. Zapewnia ono pacjentowi prawo do samodzielnego wyboru formy konsultacji. Wyjątek dotyczy tylko dzieci poniżej 6 roku życia – w tej grupie pacjentów konsultacje zdalne są zabronione. Rozporządzenie weszło w życie 15 marca.

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia wprowadzone zmiany pozwolą usystematyzować telekonsultacje i przyczynią się do racjonalnego korzystania z tego rodzaju opieki medycznej. Oczekuje się również, że nowy standard powinien doprowadzić do ograniczenia nadużywania wizyt elektronicznych w tych przypadkach, gdy usługa powinna być świadczona przy bezpośrednim kontakcie z personelem medycznym.

Prace nad projektem rozporządzenia trwały dłużej niż planowano, ponieważ środowisko lekarskie było przeciwne niektórym rozwiązaniom proponowanym przez ministerstwo. Początkowo projekt zakładał, że od 1 marca wizyta elektroniczna będzie dostępna tylko dla osób w wieku od 7 do 64 lat, z pewnymi wyjątkami. Lekarze i pacjenci podkreślali, że ogranicza to prawa pacjenta i pogorszy się dostęp do terapeutów i lekarzy rodzinnych.

Zgodnie z Rozporządzeniem, wizyty osobistej dokonuje się na prośbę pacjenta Ponadto jest ona obowiązkowa dla dzieci poniżej 6 roku życia, które cierpią na choroby przewlekłe lub gdy stan zdrowia pacjenta się pogarsza lub zmieniają się objawy. Jednocześnie konsultacje kontrolne w trakcie leczenia dziecka nadal mogą być przeprowadzane zdalnie.

Ponadto, telekonsultacje są zabronione przy pierwszej wizycie pacjenta z podejrzeniem nowotworu złośliwego. A w przypadku pacjentów z podejrzeniem SARS-CoV-2, wręcz przeciwnie, – wizyta będzie w każdym przypadku zdalna.

Wprowadzenie zmian w standardach świadczenia usług telemedycznych podyktowane jest nadużywaniem tej formy usług przez niektóre polikliniki. Z raportów Rzecznika Pacjentów wynika, że pacjenci mieli wiele zastrzeżeń. W 2020 roku zgłaszali problemy w związku z wydłużeniem czasu oczekiwania na świadczenia medyczne, wskazywali na niską jakość konsultacji telefonicznych, kwestionowali skuteczność telekonsultacji jako formy leczenia.

Analiza Biura Rzecznika Praw Pacjenta wskazuje, że problem był najbardziej widoczny w dużych miastach. Często pacjenci nie mieli dostępu do osobistej wizyty u lekarza, mieli problemy z połączeniem się z placówką medyczną i nie mieli dostępu do polikliniki.

W praktyce telekonsultacje dla dorosłego pacjenta wyglądają następująco. W danym przypadku mówimy o usłudze, gdy pomiędzy lekarzem a pacjentem zostanie nawiązany dobry kontakt. Gdy pacjent potrzebuje recepty lub zwolnienia lekarskiego, wysyła SMS-a do swojego lekarza rodzinnego, w którym przedstawia prośbę i uzasadnia ją. Jeżeli lekarz ma pytania, oddzwania i wyjaśnia niektóre kwestie. Jeżeli nie ma pytań, to po jakimś czasie pacjent otrzymuje po prostu e-receptę lub e-zwolnienie lekarskie.

Lub na przykład, jeżeli pacjent potrzebuje szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B lub błonicy i tężcowi lub innej infekcji, oprócz szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 (procedura ta jest przeprowadzana przez gabinety w szpitalach zgodnie z Planem Krajowym), w takim przypadku pacjent z wyprzedzeniem pisze do lekarza rodzinnego o swojej potrzebie w SMS, w odpowiedzi lekarz informuje o terminie szczepienia w swoim gabinecie.

Jeśli mówimy o podejrzeniu nowotworu złośliwego, to pacjent pisze o swoim problemie do lekarza rodzinnego i wyznacza termin wizyty. Podczas osobistej wizyty pacjent zostanie zbadany, a lekarz udzieli mu wskazówek dotyczących niezbędnych badań.

Podaliśmy przykłady telekonsultacji opartych na osobistym doświadczeniu, bo oczywiście każda osoba w Polsce powinna podpisać deklarację z lekarzem rodzinnym, jeżeli chce mieć dostęp do bezpłatnej opieki medycznej. Dotyczy to nawet lekarzy. I oczywiście, nam, lekarzom, jest znacznie łatwiej znaleźć wspólny język z naszymi lekarzami rodzinnymi niż zwykłym pacjentom. Relacje z lekarzem rodzinnym rozwijają się przyjazne – on nigdy nie odmówi wizyty osobistej, wypisze recepty bez pytań i wyda zwolnienie lekarskie.

Zostaw prośbę o konsultację
już teraz!
EUROMED © 2016-2022.
All Rights Reserved.
NIP:5272760288, REGON:363758595
00-213, Warszawa, ul. Bonifraterska 10 lok. 43