Europejska Fundacja Rozwoju Medycyny i Edukacji

Międzynarodowa Konferencja Studencka – 2020
«System opieki zdrowotnej w UE»

(na przykładzie Polski)

Zarejestruj się
Data przeprowadzenia: 15-17 marca 2020 r.
Miejsce: m. Warszawa, Polska.
Uczestnicy: studenci 3-6 roku ukraińskich uczelni medycznych.
Koszt: bezpłatnie!
Warunki uczestnictwa: Rejestracja. Liczba miejsc – ograniczona!
Termin: 10.02.2020 r.
Podsumowanie: certyfikat uczestnika międzynarodowej konferencji medycznej.

Środki organizujące i przekształcające system opieki zdrowotnej w Unii Europejskiej należą do jego najważniejszych i strategicznych celów. Poszukiwanie sposobów na ulepszenie jest nierozerwalnie związane z analizą i badaniem obecnego stanu istniejącego systemu. Ponadto, dla podjęcia decyzji, dotyczących przyszłego losu systemu opieki zdrowotnej, duże znaczenie mają opinie samych pacjentów. Według ankietowania społecznego ludności czołowych krajów, większość respondentów jest optymistycznie nastawiona do przyszłości medycyny. Tak, ponad 80% respondentów jest przekonanych o tym, że do 2022 r. jeszcze bardziej polepszy się szybkość i jakość udzielenia minimalnej pomocy medycznej, a 70% uważa, że koszty ich leczenia zmniejszą się.

Istotnym czynnikiem w organizacji systemu opieki zdrowotnej krajów Europy jest obowiązkowe państwowe ubezpieczenie zdrowotne. Jego główne zadania to: zapewnienie dostępności i wysokiej skuteczności obsługi medycznej, racjonalne wykorzystywanie zasobów, poprawa jakości usług medycznych. Jednocześnie twórcy polityki w zakresie opieki zdrowotnej rozważają zwiększenie wydatków na skuteczną opiekę zdrowotną, która by stała się sposobem na poprawę i umocnienie zdrowia i dobrobytu obywateli.

Obecnie na Ukrainie trwa proces reformowania sektora medycznego. Punktem odniesienia dla prawodawców jest europejski system opieki zdrowotnej. Obecne realia w medycynie Ukrainy można nazwać okresem zmian. Czy ten okres będzie odrodzeniem? Czy zostaną zrealizowane główne i priorytetowe zadania reformatorów? Kiedy i jakim kosztem zakończą się reformy?

Kolejnym krokiem jest zreformowanie istniejącego modelu stażu i wprowadzenie rezydencji jako ostatniego etapu szkolenia specjalisty medycznego. Według Ministerstwa Zdrowia Ukrainy obecnie na wyższych i średnich uczelniach medycznych studiuje 154 tysiące studentów. Oni są także bezpośrednimi uczestnikami zmian, zaplanowanych przez urzędników. I jest całkowicie normalne, że większość studentów ma wiele pytań na temat proponowanych innowacji, i, w konsekwencji, swojej przyszłości. Potrzebne są odpowiedzi i wskazówki od tych, którzy już przeszli ten trudny szlak reform i modernizacji.

Platformą dla omówienia takich pytań stanie się Międzynarodowa konferencja studencka – 2020 “System opieki zdrowotnej w UE” (na przykładzie Polski), zorganizowana dla studentów ukraińskich wyższych uczelni medycznych.

Uczestnicy konferencji dowiedzą się:

 • jak zorganizowany jest system opieki zdrowotnej w Europie (na przykładzie Polski);
 • jak działa ubezpieczenie zdrowotne, jakie są jego zalety i wady;
 • jak przebiega rozwój i reformowanie sektora medycznego w Polsce;
 • o systemie edukacji medycznej w Polsce (szkolenie na różnych etapach rozwoju specjalisty medycznego, począwszy od studiów na uczelni medycznej, i kończąc na szkoleniu wysoko wyspecjalizowanego personelu);
 • jakie są standardy kompetencji zawodowych lekarzy i średniego personelu medycznego oraz wyposażenie bazy materialno-technicznej lekarzy w Europie.

Uczestnicy konferencji odwiedzą jednostki strukturalne jednej z czołowych warszawskich klinik:

 • poliklinikę i przychodnię;
 • aptekę;
 • oddział diagnostyki laboratoryjnej;
 • oddział stacjonarny i blok operacyjny;
 • centralny oddział sterylizacyjny.

Ponadto uczestnicy konferencji będą mogli zadawać dowolne pytania, które ich ciekawią, swoim europejskim kolegom i lektorom podczas pobytu w Polsce.

* Krótki program pobytu:

Dzień 1 – przyjazd, zakwaterowanie, wycieczka na warszawskie “Stare Miasto”.
Dzień 2 – odwiedzanie jednostek strukturalnych kliniki, występ lektorów.
Dzień 3 – występ lektorów, odpowiedzi na pytania, wręczenie certyfikatów, wyjazd.

* Szczegółowy program pobytu zostanie nadany uczestnikom po rejestracji.

Organizatorzy konferencji zapewniają uczestnikom:

 • kuratora-tłumacza;
 • wsparcie w sprawach bytowych na terytorium Polski;
 • przerwy na kawę podczas konferencji;
 • zorganizowanie profesjonalnej wycieczki po Warszawie;
 • w razie potrzeby informacje i oferty na temat zakwaterowania.

Uwaga!

Uczestnicy konferencji mogą zgłosić się do wystąpienia na konferencji.
Regulamin – 15 minut.
Zgłoszenia wraz z tematem wystąpienia prosimy przesyłać na e-mail: kiev@euromed-f.com

Zgłoszenia dotyczące wystąpienia na konferencji są przyjmowane TYLKO POrejestracji!

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z organizatorami programu telefonicznie
+380 98 642-70-17 viber

Zarejestruj się

Zostaw prośbę o konsultację
już teraz!
EUROMED © 2015-2021.
All Rights Reserved.
NIP:5272760288, REGON:363758595
00-213, Warszawa, ul. Bonifraterska 10 lok. 43
button vertical
button