Europejska Fundacja Rozwoju Medycyny i Edukacji
Co trzeba wiedzieć o stażach i praktykach letnich w polskich szpitalach
Byadmin

Co trzeba wiedzieć o stażach i praktykach letnich w polskich szpitalach

Studenci medycyny i praktykujący lekarze wyjeżdżają na staże zagraniczne, aby dowiedzieć się więcej o pracy w europejskich klinikach, a także wymieniać się doświadczeniami z zagranicznymi kolegami.

W tym artykule zebraliśmy przydatne wskazówki od ekspertów Fundacji Euromed, które pomogą pracownikowi służby zdrowia przejść staż z maksymalną korzyścią. Ponadto, bierzemy pod uwagę główne błędy uczestników, według polskich ekspertów, i pokazujemy, jak ich uniknąć.

Szczegóły pracy polskich lekarzy

Głównym szczegółem pracy lekarza w Polsce jest ścisłe przestrzeganie przepisów i protokołów pracy. W tym kraju należy pamiętać o prawach pacjenta i chronić dane osobowe. Stażyści nie zawsze mogą zobaczyć, w jaki sposób dokumenty są wypełniane, ponieważ one zawierają dane osobowe pacjentów.

Polski lekarz ma prawo ujawnić tajemnicę lekarską tylko za zgodą sądu. Nawet przyjaciele i bliscy ludzie nie zawsze mogą dowiedzieć się o stanie zdrowia pacjenta. Lekarze opowiedzą o tym tylko tym, których nazwiska pacjent wskazał w historii choroby.

W każdym dziale jest pracownik odpowiedzialny za przechowywanie dokumentów. Ten pracownik przeprowadza kontrolę. Jeśli dowie się, że historia medyczna została pozostawiona bez opieki, lekarz, który to zrobił, będzie miał poważne kłopoty. Dokumenty, które nie są już potrzebne, nie można po prostu wyrzucić – są niszczone w niszczarce.

Przy każdym zabiegu lekarz najpierw prosi o pisemną zgodę pacjenta. Wyjątkiem będzie sytuacja jeśli chodzi o ratowanie życia.

W zależności od wieku pacjenta zgoda na leczenie zostaje podpisana przez

  • poniżej 16 lat: rodzice lub opiekunowie dziecka.
  • 16-18 lat: rodzice i, jeśli to możliwe, sam nastolatek.
  • 18 lat i więcej: sam pacjent.

Co może robić stażysta lub praktykant w polskim szpitalu?

Zgodnie z prawem zagraniczny pracownik służby zdrowia na stażu nie ma dostępu do pacjenta. Praktykanci i stażyści mogą spostrzegać pracę pod kierunkiem polskich lekarzy.

Czasami jednak można ominąć tę zasadę. Jeśli stażysta chce spróbować zrobić coś w trakcie operacji lub wykonać zabieg na pacjencie, omawia to z lekarzem, który bierze na siebie odpowiedzialność: określa się, jaka to będzie część zabiegu, itp.

Ta część praktyki nie jest obowiązkowa dla stażystów i o niej mogą nie powiedzieć w szpitalu. Ale jeśli stażysta ma silną motywację, chce dowiedzieć się jak najwięcej o zabiegu lub operacji, mogą mu pozwolić:

  • Asystować w operacjach – podawać instrumenty;
  • Zszyć ranę;
  • Zrobić opatrunek;
  • Przeprowadzić wstępne badanie za zgodą pacjenta.

Informacje o uczestnictwie stażysty w praktycznych umiejętnościach w oficjalnej dokumentacji szpitalnej nie są wprowadzane. Odpowiedzialność za stażystów i praktykantów ponoszą prowadzący lekarze.

O czym warto pamiętać stażyście: opinie ekspertów

Jeśli stażysta nie ma inicjatywy lub wręcz przeciwnie, chce pokazać ją tam, gdzie jest to zabronione, albo jeśli naruszone zostaną zasady etyki i deontologii, może to prowadzić do:

  1. Brak inicjatywy. Ilość wiedzy i doświadczenia, które zdobywa w polskiej klinice zależy tylko od stażysty. Aby uzyskać maksymalne korzyści, nie wystarczy przyjść na praktykę lub staż. Ważne jest, aby pokazać lekarzom swoje pragnienie, aby zobaczyć więcej należy: zadawać pytania, zostawać na dodatkowe godziny, przekonująco poprosić o zgodę na udział w operacjach i pomóc zrobić coś samodzielnie.
  2. Pracuj bez pozwolenia. Nic nie można zrobić bez pozwolenia kuratora! Stażyści nigdy nie pozostają bez „nadzoru”. Ale nawet jeśli przez przypadek istnieje możliwość samodzielnego wykonania niektórych zabiegów, ważne jest, aby uzyskać zgodę kuratora!
  3. Nieprzestrzeganie zasad w zakresie informacji służbowych. Przede wszystkim dotyczy to tajemnicy medycznej i danych osobowych. Zabrania się pozostawiania jakichkolwiek dokumentów bez nadzoru, robienia zdjęć i dystrybucji. Jeśli stażysta zapomina wynik badania pacjenta na korytarzu, szpital ukarze lekarza, który jest za to odpowiedzialny.
Zostaw prośbę o konsultację
już teraz!
EUROMED © 2015-2021.
All Rights Reserved.
NIP:5272760288, REGON:363758595
00-241,Warszawa ul. Długa 44/50 of. 119/120
button vertical
button