Europejska Fundacja Rozwoju Medycyny i Edukacji

W jaki sposób lekarz i dentysta mogą uzyskać prawo do prowadzenia działalności zawodowej w Polsce według nowej ustawy?

Byadmin

W jaki sposób lekarz i dentysta mogą uzyskać prawo do prowadzenia działalności zawodowej w Polsce według nowej ustawy?

Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej pojawiła się instrukcja krok po kroku o tym, w jaki sposób lekarz bez nostryfikacji i egzaminu językowego może znaleźć pracę zgodnie z nowymi przepisami prawa, które mają ułatwić zatrudnianie zagranicznych lekarzy w Polsce.

Kto może skorzystać z nowych przepisów?

Z nowych przepisów może skorzystać każda osoba, bez względu na obywatelstwo, która uzyskała kwalifikacje lekarza lub dentysty poza terytorium państw członkowskich UE, pod warunkiem spełnienia następujących wymóg:

 1. Uzyskane wykształcenie wyższe w dziedzinie medycyny lub stomatologii, czas trwania studiów – co najmniej 5 lat.
 2. Posiadanie tytułu lekarza-specjalisty / dentysty.
 3. Posiadanie zaświadczenia z polskiego zakładu opieki zdrowotnej, który planuje zatrudnić lekarza.
 4. Co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku lekarza-specjalisty lub dentysty, zdobyte w przeciągu 5 lat, bezpośrednio poprzedzających moment zatrudnienia.

Jak rozwiązać te kwestie oraz jakie dokumenty należy złożyć?

 1. Zwrócić się do zakładu opieki zdrowotnej w Polsce, w której będziesz pracować, i uzyskać zaświadczenie zawierające informacje przewidziane w nowej Ustawie.
 2. Złożyć własnoręcznie podpisany wniosek do Ministra Zdrowia zgodnie z wzorem, dostępnym na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej.

Wymagania, jakie muszą spełniać dokumenty.

 1. Należy dołączyć tłumaczenia dokumentów z języka obcego na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 2. Należy złożyć oryginały wszystkich dokumentów. Zamiast oryginałów można złożyć kopie, jeżeli ich zgodność z oryginałem została potwierdzona przez polskiego notariusza lub konsula.

Procedura rozpatrzenia wniosku.

Minister Zdrowia, na podstawie załączonych do wniosku dokumentów oraz opinii konsultanta krajowego / wojewódzkiego, wyraża zgodę lub odmawia wyrażenia zgody na udzielenie lekarzowi prawa do prowadzenia działalności leczniczej poprzez wydanie odpowiedniej decyzji.

W przypadku otrzymania pozytywnej decyzji, należy zwrócić się do Okręgowej Rady Lekarskiej (Okręgowej Izby Lekarskiej) w miejscu planowanej pracy, aby uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu.

W przypadku otrzymania negatywnej decyzji, masz prawo w ciągu 14 dni złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie Twojego wniosku. Wniosek należy wysłać na adres Ministerstwa Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej.

Pamiętaj!

 1. Zgodnie z powyższymi zasadami, prawo do wykonywania zawodu może być udzielone na okres nieprzekraczający 5 lat, bez możliwości jego przedłużenia.
 2. Po uzyskaniu prawa do wykonywania zawodu na podstawie nowej Ustawy, możesz pracować wyłącznie w zakładzie opieki zdrowotnej, wskazanym w decyzji Ministra Zdrowia.
 3. Przez 1 rok będziesz świadczyć usługi medyczne pod opieką opiekuna, wyznaczonego przez kierownika zakładu opieki zdrowotnej.
 4. Okręgowa Rada Lekarska (Okręgowa Izba Lekarska) usunie Ciebie z rejestru lekarzy wraz z chwilą otrzymania informacji o rozwiązaniu umowy o pracę, co będzie równoznaczne z wygaśnięciem Twojego prawa do wykonywania zawodu.

Dobrze wiedzieć!

Pracując zgodnie z powyższymi zasadami, jako osoba, która uzyskała kwalifikacje poza granicami UE, będziesz mógł:

 1. Przystąpić do uznania Twojego dyplomu na jednej z uczelni w Polsce lub
 2. zdać egzamin weryfikacyjny, przeprowadzany przez Centrum Egzaminów Medycznych,
 3. odbyć staż podyplomowy,
 4. zdać końcowy egzamin lekarski.

Spełnienie wszystkich warunków pozwoli Tobie uzyskać zezwolenie do wykonywania zawodu lekarza lub dentysty.

Zostaw prośbę o konsultację
już teraz!
EUROMED © 2015-2021.
All Rights Reserved.
NIP:5272760288, REGON:363758595
00-241,Warszawa ul. Długa 44/50 of. 119/120
button vertical
button