Europejska Fundacja Rozwoju Medycyny i Edukacji

PROGRAM ODNOWIENIA POLSKIEJ GOSPODARKI PO PANDEMII: SEKTOR OPIEKI ZDROWOTNEJ OTRZYMA PONAD 4 MLD EURO

Byadmin

PROGRAM ODNOWIENIA POLSKIEJ GOSPODARKI PO PANDEMII: SEKTOR OPIEKI ZDROWOTNEJ OTRZYMA PONAD 4 MLD EURO

Wszystkie państwa członkowskie UE, w tym Polska, przygotowują plany odbudowy gospodarki narodowej, które mają trafić na rozpatrzenie do Komisji Europejskiej do końca kwietnia. Rząd chce zakończyć prace nad projektem po 20 kwietnia, a w maju opublikować jego główne założenia.

Jednym z kluczowych sektorów gospodarki, do którego zostaną skierowane środki unijnego Funduszu Odbudowy przeznaczone na walkę ze skutkami pandemii, jest opieka zdrowotna. Jednak zdaniem niektórych ekspertów, politycy zaplanowali niewystarczające dodatkowe finansowanie dla tego sektora.

Krajowy Plan Odbudowy – jest to program inwestycji i reform, przygotowany przez rząd na najbliższe lata. Jego celem jest wzmocnienie gospodarki po kryzysie i wejście jej na nową ścieżkę.

Polska otrzyma ok. 44 mld euro z unijnego Funduszu Odbudowy na walkę ze skutkami pandemii, i zostanie czwartym co do wielkości beneficjentem. Zgodnie z wymogami UE, 37% tych środków zostaną przeznaczone na “zieloną” transformację, 20% – na rozwój technologii cyfrowych, 17,9% – na opiekę zdrowotną.

Pod koniec lutego polski minister zdrowia Adam Niedzielski przedstawił projekt planu odbudowy sektora opieki zdrowotnej po pandemii. Finansowanie zostanie skierowane na rozwój następujących obszarów: infrastruktura i elektroniczna opieka zdrowotna, personel medyczny, nauki medyczne, farmacja i sprzęt medyczny. Mówimy o ponad 4 mld euro dodatkowego finansowania.

Jednak przedstawiciele polskiej nauki, w tym dziekani wydziałów farmaceutyczno-chemicznych czołowych uczelni w kraju, apelują do zwiększenia środków, przeznaczonych na rozwój przemysłu farmaceutycznego. Ich zdaniem, jest to historyczna szansa na rozwój produkcji farmaceutycznej kosztem środków unijnych, która zmodernizuje gospodarkę.

Rozwój personelu medycznego jest jednym z priorytetów polskiej służby opieki zdrowotnej. W związku z tym minister zdrowia, przedstawiając projekt planu, podkreślił następujące: “Infrastruktura sama w sobie nie leczy. To właśnie kadry są wąskim gardłem nie tylko w walce z epidemią, ale także i w przywracaniu zdrowia Polakom”.

“Chcemy pracować nad zwiększeniem liczebności personelu medycznego poprzez tworzenie odpowiednich warunków dla jego szkolenia, a także poprzez inwestowanie w modernizację bazy szkoleniowej oraz wdrożenie systemu motywacyjnego”, – podkreślił Adam Niedzielski.

Prace nad planem odbudowy gospodarki narodowej koordynuje Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Dnia 2 kwietnia został zakończony proces konsultacji społecznych. Zdaniem Waldemara Budy, wiceministra pracy i polityki regionalnej, projekt planu przewiduje znaczący wzrost finansowania sektora szpitalnego.

Przypominamy, że w 2021 roku w polskim budżecie państwowym na opiekę zdrowotną przewidziano około 5 mld dolarów USD. A kwota środków Narodowego Funduszu Zdrowia stanowi ponad 103 mld dolarów USD.

Tak więc kiedy polska gospodarka zacznie się odradzać? Krajowy program immunizacji może pomóc odmrozić znaczną część gospodarki pod koniec maja – początek czerwca bieżącego roku. O tym stwierdził premier Mateusz Morawiecki. On podkreślił, że tempo znoszenia ograniczeń będzie zależało od tempa szczepień przeciwko koronawirusowi. Według polskiego premiera, aby powrócić do normalnego życia, trzeba zaszczepić około 25 milionów Polaków.

Zostaw prośbę o konsultację
już teraz!
EUROMED © 2015-2021.
All Rights Reserved.
NIP:5272760288, REGON:363758595
00-241,Warszawa ul. Długa 44/50 of. 119/120
button vertical
button